Dominika Karpińska i Karolina Ruszkiewicz wśród najlepszych w kraju

Dodano: wtorek, 22 listopada 2011

Żarnów znany jest w kraju z sukcesów utalentowanych recytatorów. Młodzi miłośnicy żywego słowa, od wielu już lat przygotowywani przez Grażynę i Włodzimierza Szafińskich, zdobywają najwyższe laury w konkursach krasomówczych. Tym samym znakomicie promują nasz region, nie tylko macierzystą gminę Żarnów, ale i powiat opoczyński. Od 2002 roku uczniowie naszych szkół święcą tryumfy w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej. Finały ogólnopolskie tych prestiżowych konkursów odbywają się zawsze w Legnicy, w województwie dolnośląskim.

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. Konkursy są także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży. Eliminacje Konkursów odbywają się w czterech etapach – na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Organizatorami kolejnych etapów eliminacji jest m.in. Oddział PTTK w Żarnowie, współdziałający z gminnym i powiatowym samorządem oraz Kuratorem Oświaty w Łodzi. Eliminacje wojewódzkie w ostatnich latach odbywały się w Zduńskiej Woli, Pabianicach, Żarnowie, Łęczycy, Opocznie i Łodzi.

 

Do konkursów ogólnopolskich kwalifikują się tylko najlepsi ze wszystkich 16 województw – mistrzowie i wicemistrzowie konkursów na etapie wojewódzkim. A tych w Żarnowie w ostatnich latach było bardzo wielu. Lista sukcesów żarnowskich recytatorów na przestrzeni ostatnich lat jest bardzo długa. Nasi uczniowie zdobywali zaszczytne I miejsca w Polsce (Karolina Kania – 2007 i Karolina Kupis – 2008), II miejsca w kraju (Paulina Nawrocka – 2002 i Michał Krzymiński – 2004) i liczne tytuły laureatów konkursów wojewódzkich, uczestników konkursów ogólnopolskich (Michał Krzymiński – 2002, Dominik Dylewski – 2003, Patrycja Matyjaśkiewicz – 2003, Michał Krzymiński – 2005, Lucyna Moskalczyk – 2007, Iwona Mularczyk – 2009). Wszyscy wyżej wymienieni zostali mistrzami lub wicemistrzami województwa łódzkiego, bo tylko takie tytuły gwarantowały udział w finałach centralnych w Legnicy.

 

 

 

Rok 2011 również przyniósł znaczące sukcesy. Wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, które odbyły się 25 października w Łodzi po raz kolejny stały się wielkim świętem dla młodych krasomówców, członków Oddziału PTTK w Żarnowie, zwłaszcza, że pierwsze miejsce w kategorii gimnazjalistów zdobyła Karolina Ruszkiewicz z Gimnazjum im. 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej w Żarnowie. Sukcesem zakończył się też występ Dominiki Karpińskiej ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, która uzyskała drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych. Takie wyniki sprawiły, iż znów nasi uczniowie wyjechali do Legnicy. W finale ogólnopolskim zaszczytne II miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła uczennica kl. IV SP w Żarnowie Dominika Karpińska. Druga uczestniczka z Żarnowa, Karolina Ruszkiewicz – uczennica kl. II Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej również została dostrzeżona i doceniona. Zdobyła VI miejsce w Polsce, a ponadto uzyskała nagrodę specjalną Przewodników Terenowych i Sudeckich Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy. Obydwie uczennice do startu w konkursach przygotowała Grażyna Szafińska. Dziękujemy…

 

 

 

Ogólnopolskiemu Konkursowi Krasomówczemu od lat patronuje Zarząd Główny PTTK oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Występujący w finale zgodnie stwierdzają, że udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym to przede wszystkim wspaniała intelektualna i krajoznawcza przygoda, okazja do poznania ciekawych ludzi, zabytków i innych atrakcji różnych regionów Polski. To także ciekawe życiowe doświadczenie i nabywanie umiejętności komunikacyjnych oraz zawieranie interesujących znajomości, a samo wystąpienie w finale, wśród najlepszych krasomówców z Polski jest niebagatelną nobilitacją. Wszystkim krasomówcom składamy gorące gratulacje i życzymy dalszych sukcesów…