Wkrótce rusza budowa wiaduktu nad CMK pomiędzy Pilichowicami a Zdyszewicami

Dodano: poniedziałek, 21 listopada 2011

W dniu 8 listopada 2011 roku Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska wydała decyzję nr 306/11, zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę wiaduktu kolejowego nad linią kolejową CMK nr 4 – E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w związku z likwidacją dotychczasowego przejazdu kolejowego pomiędzy miejscowościami Pilichowice i Zdyszewice w gminie Żarnów (106,588 km trasy). Tym samym, niedługo rozpocznie się największa inwestycja drogowo – mostowa w naszej gminie. Realizować ją będzie Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowana przez Dyrektora PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji / Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5.

Ta ważna inwestycja dotyczy budowy dwupoziomowego skrzyżowania dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej E-65 z drogą powiatową nr 3120E Żarnów – Pilichowice – Zdyszewice – Czersko, znajdującą się w gminie Żarnów. Obecny przejazd kolejowy zostanie zlikwidowany, a układ drogowy całkowicie zmodernizowany. Dodać należy, iż lokalizacja wiaduktu będzie nieznacznie zmieniona, niż pierwotnie zaplanowano, a ruch pieszych odbywać będzie się po jednostronnym chodniku. W ramach inwestycji znacznie rozbudowana zostanie istniejąca infrastruktura kolejowa w zakresie specjalistycznych urządzeń oraz telekomunikacji i energetyki kolejowej, a istniejąca droga powiatowa zostanie zmodernizowana. Wykonane zostaną również dwie drogi dojazdowe do okolicznych pól DD-1 i DD-2, a całość zostanie skutecznie odwodniona, poprzez budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej i budowę rowów drogowych osadowo-retencyjnych. Zaplanowano również wykonanie zjazdów publicznych i gospodarczych. Od dawna jest już gotowy kompleksowy projekt budowlany tej inwestycji, opracowany przez Dariusza Dominiaka, Jerzego Bajora, Piotra Korotkiewicza, Leszka Wiśniewskiego, Wiolettę Śliwińską, Jerzego Litka, Eugeniusza Pietrzaka i Ireneusza Krzywickiego.

Linia kolejowa E-65 jest częścią europejskiego systemu kolejowego. Dostosowanie parametrów technicznych tej linii do standardów europejskich wymaga budowy bezkolizyjnych skrzyżowań dróg publicznych z koleją. Wiadukt – realizowany na podstawie ustawy o transporcie kolejowym – umożliwi osiągniecie tego celu, poprzez poprowadzenie drogi powiatowej nad linią kolejową.
Sam wiadukt będzie miał długość 50,89 m. Szerokość jezdni między krawężnikami wynosić będzie 7,3 m (w tym 2 pasy ruchu po 3 m). Jednostronny chodnik będzie miał 1,5 m szerokości i aż 1 km 65 m długości. Ważną dla wszystkich mieszkańców wiadomością jest to, iż aktualnie funkcjonujący przejazd kolejowy będzie zlikwidowany dopiero po oddaniu do użytkowania nowego wiaduktu.

załącznik 1
załącznik 2