Drobne remonty w remizach strażackich

Dodano: czwartek, 01 grudnia 2011

W 2011 roku przeprowadzono drobne prace remontowe w kilku remizach strażackich na terenie gminy. Nie miały one takiego zakresu, jak w samym Żarnowie, choć były równie potrzebne. W remizie OSP w Zdyszewicach przed wyborami parlamentarnymi wstawiono nowe okno i umalowano salę, gdzie pracowała komisja wyborcza. W strażnicy w Skórkowicach wykonano naprawę nawierzchni dachu, kładąc papę termoizolacyjną. Przed remizami w Paszkowicach i Topolicach zlecono wykonanie nawierzchni asfaltowej przed wjazdami do garaży, a w Topolicach dodatkowo wykonano chodnik, prowadzący do drzwi wejściowych, a także nawieziono kruszywo i wyrównano teren na placu za remizą. Przed remizą w Chełstach, po uprzednim „wykorytowaniu” i utwardzeniu powierzchni kilkoma transportami kruszywa, wykonano parking asfaltowy o wymiarach 5 x 26 m (o łącznej powierzchni 130 m2). Ponadto w budynku OSP Chełsty wymalowano salę przed wyborami. W przyszłym roku prace naprawcze w strażnicach OSP na terenie gminy będą kontynuowane.