II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych w Żarnowie

Dodano: środa, 30 listopada 2011

30 listopada 2011 roku w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Opoczyńskiego Jan Wieruszewski.

 

Celami konkursu było rozbudzenie zainteresowania kulturą i językiem krajów niemieckojęzycznych, podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży oraz propagowanie idei tolerancji i przyjaźni między narodami. Konkurs miał formę pisemną i polegał na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów na podstawie zagadnień programowych. Uczestnicy, którzy zadeklarowali udział w konkursie, powinni wykazać się niemałą wiedzą dotyczącą historii, polityki, muzyki i sportu. Ponadto musieli znać podstawowe wiadomości na temat stolic niemieckiego obszaru językowego (Berlina, Wiednia i Berna), a także posiadać wiedzę na temat architektury i malarstwa, biografii sławnych ludzi oraz …historii muru berlińskiego i danych dotyczących zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.

Do udziału w konkursie przystąpiły następujące szkoły: Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Samorządowych w Opocznie, Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Samorządowych w Opocznie, Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie, Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych im. OP AK „Błysk” w Paradyżu oraz Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie.

 

Oto laureaci konkursu:
I miejsce: Izabela Juźwik – Gimnazjum w Żarnowie

II miejsce: Julia Gołąb – Gimnazjum w Żarnowie

III miejsce: Mateusz Biegała – Gimnazjum w Paradyżu

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami oraz otrzymali nagrody rzeczowe z rąk dyrektor szkoły Bogusławy Wiadernej. Gratulujemy laureatom konkursu oraz uczestnikom. Dziękujemy nauczycielom wszystkich szkół z Opoczna, Białaczowa, Paradyża i Żarnowa, którzy przygotowali młodzież do udziału w tym współzawodnictwie na szczeblu powiatowym.