Remont drogi gminnej w Topolicach

Dodano: poniedziałek, 28 listopada 2011

W ostatnim czasie wieś Topolice, tak bardzo doświadczona w czasie nawałnicy w dniu 14 lipca 2011 roku, również doczekała się nowego odcinka drogi asfaltowej. Północno-zachodnia części tej wsi jest położona wzdłuż drogi prowadzącej do torów Centralnej Magistrali Kolejowej, a potem do Stawowic w gminie Paradyż. Ta część wsi jest stosunkowo gęsto zasiedlona, a w ostatnim czasie wybudowano tam kilka nowych domów. Mieszkańcy już od dawna sygnalizowali potrzebę modernizacji starej drogi, będącej po ostatnich akcjach ratowniczych (rozjeżdżonej ciężkim sprzętem pożarniczym) w fatalnym stanie. Do tej pory był to gruntowy trakt, utwardzony częściowo destruktem i rumoszem skalnym. Droga była i jest bardzo ważna dla gminnej administracji, bowiem wiedzie do nowo wybudowanej przepompowni ścieków na końcu wsi.

 

I wreszcie mieszkańcy Topolic doczekali się modernizacji. Remont obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wyrównującej z tłucznia kamiennego i położenie nowej nawierzchni asfaltowej, z tzw. mieszanek mineralno-bitumicznych. Roboty poprzedziło sporządzenie dokumentacji technicznej. W wyniku przetargu prace budowlano-drogowe w Topolicach wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” z Końskich, a całkowity koszt robót wyniósł 70,934,74 zł brutto. Nowa droga ma 418 metrów długości, a średnia szerokość jezdni wynosi 4,5 m. Wzdłuż drogi pracownicy gminy wykonali utwardzone pobocza, a także odwodnili teren, udrażniając stare i wykonując nowe rowy. Wybudowano również przepust nad rowem odwadniającym północną część wsi. Mieszkańcy Topolic są bardzo zadowoleni z wyremontowanej drogi, choć oczekują na inne, obiecane wcześniej prace drogowe, wskazując jako niezbędne połączenie Topolic ze Stacją Paliw „Troja” w Trojanowicach. W miarę możliwości finansowych gminy również i te prace będą realizowane…