Nowy chodnik przy ulicy Piotrkowskiej w Żarnowie

Dodano: niedziela, 27 listopada 2011

Ulica Piotrkowska w Żarnowie to dawna Dorobna Wieś, która w 1996 roku została przyłączona do Żarnowa (wraz z miejscowością Tresta Wesoła). Jest to bardzo niebezpieczna ulica, będąca częścią drogi krajowej nr 74, na której odbywa się  dość intensywny ruch pojazdów. Według szacunków drogowców okresowo przejeżdża tam nawet 8-10 tys. pojazdów na dobę. Zmorą mieszkańców tej ulicy, a także mieszkańców pobliskich Trojanowic, w tym przede wszystkim dzieci chodzących do żarnowskich szkół, były dziurawe i nierówne chodniki z betonowych płyt chodnikowych. Stary chodnik wykonano przed kilkunastu laty. Ten stan w 2011 roku uległ nareszcie radykalnej zmianie na lepsze.

 

 

 

Z inicjatywy władz samorządowych gminy Żarnów, doszło wreszcie do gruntownego remontu ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piotrkowskiej. Nasz wniosek zyskał uznanie u kierownictwa Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, a zwłaszcza dyrekcji Rejonu Drogowego w Opocznie. Wyremontowano ok. 1100 m2 powierzchni ciągów komunikacyjnych i zmodernizowano rowy przydrożne. Wykonano również nowe zjazdy do poszczególnych posesji. Wybudowano ponad 720 metrów chodnika (o średniej szerokości 1,5m) z kolorowej kostki brukowej wraz z obrzeżami. Tym samym, połączono chodnik przy ulicy Wolności w Żarnowie ze starym chodnikiem, przebiegającym przez fragment zabytkowego parku podworskiego w Trojanowicach. Ten stary, ponad 250-metrowy odcinek chodnika, prowadzący przez park, również został naprawiony i oczyszczony przez pracowników gminy. Prace będą kontynuowane w roku przyszłym, by ułatwić życie mieszkańcom Trojanowic.

 

 

 

Ulica Piotrkowska w Żarnowie zmieniła wygląd. Piesi czują się tam w miarę bezpiecznie, bowiem chodnik – choć umieszczony tylko po jednej stronie – od nawierzchni ruchliwej jezdni oddziela rów odwadniający. Warto wspomnieć jeszcze o pracach drogowców w niedalekim Budkowie. Tam również udrożniono ponad 600 metrów rowów i wykonano nowe zjazdy gospodarcze z tzw. destruktu. Dzięki takim inicjatywom życie mieszkańców staje się o wiele łatwiejsze…