Oficjalne oddanie do użytku drogi Żarnów – Marcinków

Dodano: piątek, 02 grudnia 2011

W piątek, 2 grudnia 2011 roku w Żarnowie odbyła się niecodzienna uroczystość. Z inicjatywy władz powiatu opoczyńskiego i gminy Żarnów odbyło się poświęcenie nowej drogi Żarnów – Marcinków, będącej częścią powiatowego traktu komunikacyjnego nr 1504E Żarnów – Marcinków – Skórkowice – granica powiatu opoczyńskiego. Tuż obok skrzyżowania drogi powiatowej z gminną, prowadzącej do wsi Sielec, symbolicznie przecięto wstęgę i poświęcono drogę, by dobrze służyła wszystkim mieszkańcom. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miejscowego duchowieństwa – proboszcz parafii św. Mikołaja w Żarnowie ks. kan. Jan Dereń i emerytowany proboszcz ks. kan. Jan Kruk, a także starosta Jan Wieruszewski i wicestarosta Józef Róg. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych gminy Żarnów, pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie, a także sołtysi sołectw, przez które przebiega zmodernizowana droga – Krystyna Piątkiewicz, Bogusława Bociek i Anna Bartyzel. Wójt Krzysztof Nawrocki w swoim wystąpieniu przybliżył historię budowy drogi, po czym nastąpiło jej poświęcenie oraz symboliczne przecięcie wstęgi przez wszystkich zgromadzonych. Oby służyła mieszkańcom przez długie, długie lata…