Droga z Żarnowa do Paszkowic wreszcie ma asfaltową nawierzchnię

Dodano: wtorek, 06 grudnia 2011

Droga gminna łącząca Żarnów z Paszkowicami, przebiegająca od wschodniej strony cmentarza, od wielu lat miała fatalną, nierówną nawierzchnię. Od mieszkańców zawsze było słychać słowa krytyki pod adresem władz samorządowych, które w szczególności powinny zadbać o ten fragment gminy i samego Żarnowa. Rejon cmentarza jest swojego rodzaju wizytówką każdej parafialnej miejscowości, bo przybywa tam mnóstwo ludzi z zewnątrz. Przyjeżdżający na pogrzeby mieszkańcy innych regionów Polski nie wyrażali się zbyt pochlebnie o gospodarzach gminy. Tą prawie dwukilometrową drogą przemieszczali się także nie tylko mieszkańcy Paszkowic, ale i najbardziej na wschód położonych miejscowości w gminie – Wierzchowiska i Malkowa. A więc droga służyła kilkuset mieszkańcom tych wymienionych wsi. Każdy, kto chciał stamtąd najszybciej dojechać do Żarnowa, musiał wybierać właśnie tę trasę, choć przejazd nią był bardzo niewygodny. Droga miała charakter tranzytowy, łączący kilka miejscowości ze sobą.

I wreszcie nastąpiła zmiana. Mimo, iż w budżecie gminy Żarnów nie było środków na budowę tej drogi, władzom samorządowym udało się pozyskać znaczące środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz innych samorządów i doprowadzić do gruntownej modernizacji gminnego taktu Żarnów – Paszkowice. 15 września 2011 roku ogłoszono przetarg na to przedsięwzięcie. Zwycięzcą okazała się znana firma drogowa z powiatu przysuskiego – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa. Drogowcy szybko wykonali prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, po czym przystąpili do wykonania podbudowy. Po wyczyszczeniu nawierzchni drogi szczotkami mechanicznymi, przystąpili do skropienia jej emulsją asfaltową, a potem starannie wykonali 4-centymetrową warstwę ścieralną z tzw. asfalto-betonu.
Całość robót zakończono wykonaniem oznakowania poziomego i regulacją urządzeń, a także plantowaniem i profilowaniem poboczy, co odbywało się przy czynnym udziale pracowników gminy, którzy wykorzystywali nasze rodzime surowce skalne. Niestety, droga jest dość wąska – ma zaledwie 4 metry szerokości, choć szersza być nie mogła. Skomplikowane sprawy własnościowe i protesty właścicieli posesji, nie pozwoliły na jej poszerzenie. Mimo wszystko, mieszkańcy jednak bardzo się cieszą z nowej drogi o nawierzchni bitumicznej w gminie. W zgodnej opinii obserwatorów tych robót, jeszcze nigdy w gminie Żarnów tak szybko nie zbudowano drogi asfaltowej. Trzeba przyznać, iż planowany koszt tych robót był znaczący, bo w wyniku przetargu wyniósł 437.110,87 zł. Koszty właściwe okazały się jednak nieco niższe i nawet po uwzględnieniu robót dodatkowych (roboty ziemne, transport urobku i formowanie nasypów) wyniosły 412.277,17 zł brutto. Nowa droga Żarnów – Paszkowice jest dość długim taktem gminnym, bo ma dokładnie 1.980 metrów długości.

 

 

 

Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej kolejnej inwestycji w gminie Żarnów, zrealizowanej w 2011 roku. Rzeczą oczywistą jest, iż będzie na niej obowiązywać zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, bo wszystkim zależy na tym, by droga służyła mieszkańcom jak najdłużej. Wierzymy gorąco, iż w rejonie cmentarza zniknie brzydki zwyczaj składowania śmieci przy cmentarnym murze, na skraju tej drogi. Likwidacja kontenera z tego miejsca i liczne apele księży z parafii św. Mikołaja w Żarnowie, jak dotychczas nie przynoszą zamierzonego skutku. Zalegające śmieci szpecą nie tylko otoczenie cmentarza, ale i pobocze nowej drogi gminnej Żarnów – Paszkowice.