Nowy sprzęt komputerowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2011

Gminna Bibliotek Publiczna w Żarnowie przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się w miejscowościach wiejskich i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki mają ułatwić mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program jest skierowany m.in. do publicznych bibliotek gminnych ze wszystkich gmin wiejskich. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego i promocję bibliotek. Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Prowadzi go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W pierwszej rundzie programu wzięły udział 1872 biblioteki, natomiast w 2011 roku rozpoczęto nabór do drugiej rundy, do której zakwalifikowały się 1502 biblioteki, w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie.

 

 

 

Została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – reprezentowaną przez Dyrektora Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jacka Wojnarowskiego, Urzędem Gminy w Żarnowie reprezentowanym przez wójta Krzysztofa Nawrockiego oraz Gminną Biblioteką Publiczną reprezentowaną przez kierownika Ewę Borończyk.

Naszej Gminnej Bibliotece Publicznej podlegają dwie filie biblioteczne – w Miedznej Murowanej i Skórkowicach. Każda placówka w gminie otrzymała zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne, a dodatkowo biblioteka gminna – drukarkę na format A3 i inny bardzo potrzebny sprzęt . Wszystkie urządzenia posiadają licencje na oprogramowania i są objęte 5-letnią gwarancją. Ten atrakcyjny program otwiera długofalową i intensywną pracę nad rozwojem zawodowym pracowników biblioteki (cykl szkoleń, 2-dniowych sesji oraz warsztatów planowania rozwoju bibliotek), rozwojem oferty bibliotecznej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców gminy Żarnów.