Modernizacja terenu wokół Domu Ludowego w Soczówkach

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2011

W ostatnim czasie otoczenie Domu Ludowego w Soczówkach znacznie się zmieniło. Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Soczówki oraz mieszkańców wsi, plac przed tym okazałym budynkiem został gruntownie zmodernizowany. Położono piękną, kolorową kostkę brukową na powierzchni prawie 150 m2 wraz z obrzeżami. Ponadto dokonano malowania wszystkich elementów 70-metrowego ogrodzenia całego budynku. Odnowiono również barierkę dla niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku umalowano salę wykorzystywaną jako siedziba komisji wyborczej nr 4. Obok budynku, wzdłuż drogi prowadzącej do wsi Wierzchowisko, wykopano głęboki rów odwadniający o długości aż 350 metrów. Z uwagi na fakt, iż okoliczny teren jest bardzo często zalewany przez wody opadowe, rów ma zapobiec stałemu podtapianiu publicznego obiektu. Woda ma być odprowadzana do naturalnych zagłębień terenu. Ponadto wokół budynku wycięto drzewa, zagrażające budynkowi. Pozyskane drewno zostało przeznaczone na deski i będzie przez społeczność lokalną wykorzystane do wykonania schodów wewnątrz obiektu. W najbliższym czasie będą kontynuowane kolejne prace remontowe w budynku.