Kapitalny remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2011

Rok 2011 był rokiem jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie i dlatego pozostanie na długo w pamięci żarnowian. Aby dobrze przygotować się do tego święta, na początku roku władze samorządowe gminy podjęły inicjatywę remontu miejscowej remizy, znajdującej się przy ulicy Szkolnej 8 w Żarnowie. Mimo, iż jest stan nie był najgorszy, to jednak wiele do życzenia pozostawiały trzy garaże na samochody bojowe oraz otoczenie budynku, wybudowanego w latach sześćdziesiątych XX wieku. Dodać należy, iż elewacja budynku, a zwłaszcza samej wieży była również w fatalnym stanie. Ten obiekt to jedna z wizytówek Żarnowa, dlatego trzeba o niego w sposób szczególny dbać. Pracownicy gminy, wspierali pracą żarnowskich strażaków – ochotników wykonali ogromną pracę, o której koniecznie trzeba wspomnieć i im podziękować. Koordynatorem wszelkich robót był Ryszard Jakubowski – prezes jednostki w Żarnowie i komendant gminny OSP.

 

 

 

Obniżono o ok. 1 metr najniższą kondygnację remizy, po to, by mogła w pełni służyć garażowaniu pojazdów ratowniczych. Musiano rozebrać starą betonową posadzkę, wykorytować i wywieźć urobek ziemny, zamontować drenaż odwadniający i izolację przeciwwilgociową, a także wykonać podsypkę ze żwiru i piasku, a potem ją zagęścić. Rozebrano jedną wewnętrzną ścianę, by zyskać dodatkową przestrzeń garażową. Potem wykonano podkład i posadzkę betonową. Po zagruntowaniu, ułożono płytki ceramiczne gresowe na powierzchni ok. 120 m2. Aby niżej usytuowane garaże mogły pełnić swe funkcje, konieczne było obniżenie o 1 metr (ze spadkiem) wjazdu do nich, o wymiarach 14 x 8 m. Przed bramami zainstalowano odwodnienie. Przed budynkiem w dwóch miejscach ułożono kolorową kostkę brukową  na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 51 m2 wraz z obrzeżami. Powstał również nowy parking utwardzony kruszywem o wymiarach 13 x 7 m. Dodatkowo, uzupełniono i pomalowano ogrodzenie placu straży od strony plebanii kościoła św. Mikołaja o długości 16 metrów.

 

 

 

 

Nowy, bardzo atrakcyjny wygląd zyskała elewacja budynku, a szczególnie 17-metrowa wieża, której malowanie zlecono firmie zewnętrznej. Na najniższych fragmentach elewacji położono tynk mineralny na powierzchni 40m2. Prace kontynuowano także w garażach, gdzie ułożono płytki ścienne w ilości 55 m2. Poszerzono szerokość bram wjazdowych i zamontowano dwie nowe bramy garażowe, spełniające wszelkie unijne normy dla tego typu obiektów. Wszystkie pomieszczenia wewnątrz remizy strażackiej również poddane były renowacji, odbyło się m.in. malowanie dużej sali na I piętrze. Pomalowano również klatkę schodową, toalety oraz pomieszczenia socjalne na parterze. Ponadto odnowiono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną w całym budynku, zamontowano nowoczesną instalację pneumatyczną, służącą natychmiastowemu wyjazdowi pojazdów bojowych i zainstalowano nową radiostację. Ostatnim bardzo ważnym elementem robót w strażnicy OSP była naprawa uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 14 lipca 2011 roku pokrycia dachowego na budynku. Zabezpieczono dach, kładąc na nim papę termoizolacyjną. Te wszystkie prace – ale także szereg innych, porządkowych – przyczyniły się do poprawy funkcjonalności i estetyki budynku, który służy ochotnikom z żarnowskiej jednostki OSP, która jako jedyna w gminie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Polsce (w powiecie opoczyńskim należy do KSRG już 14 jednostek). Wszyscy cieszymy się z kolejnego pięknie odnowionego obiektu publicznego w gminie Żarnów.