Informatyzacja Urzędu Gminy w Żarnowie oraz wdrożenie e-usług dla mieszkańców gminy

Dodano: niedziela, 04 grudnia 2011

Urząd Gminy w Żarnowie od niedawna ma znakomite wyposażenie, które jest efektem realizacji jednego z projektów unijnych. Administracja publiczna realizuje koncepcję społeczeństwa informacyjnego, która polega na usprawnieniu obsługi obywatela i przedsiębiorcy oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Wszystkie polskie urzędy muszą dostosować swoje usługi do nowych standardów informatycznych i oczekiwań obywateli. Od 2011 roku Urząd Gminy w Żarnowie spełnia wszystkie normy nowoczesnej instytucji publicznej – łącznie ze świadczeniem e-usług. Każdy urząd powinien oferować pobieranie formularzy, dających możliwość ich wypełnienia przez Internet oraz załatwiania całości spraw urzędowych wyłącznie drogą elektroniczną. Badania wykazują, iż najczęściej dostępne na stronach internetowych urzędów są procedury związane z uzyskaniem dokumentów tożsamości, rejestracją przedsiębiorstw, zamówieniami publicznymi, procedurami składania deklaracji podatkowej przez osoby fizyczne oraz sprawami związanymi z zameldowaniem. Obecnie pełna obsługa procesu realizacji usług za pośrednictwem stron internetowych jest sporadycznie oferowana przez urzędy w Polsce. W gminie Żarnów w 2011 roku nastąpiła istotna zmiana, przeprowadzono informatyzację, przeszkolono wszystkich pracowników i został wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów.

 

 

 

„Informatyzacja Urzędu oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Żarnów” jest kolejnym projektem unijnym w naszej gminie zakończonym powodzeniem. Zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach tzw. Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

 

 

 

Kwota przyznanej pomocy wyniosła 337.587,96 zł, natomiast środki własne gminy, które należało zaangażować w realizację zadania wyniosły 139.629,04 zł. Przetarg nieograniczony na realizację informatyzacji przeprowadzono w dniu 18 maja 2011 roku, w wyniku którego wybrano ofertę firmy Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania, której wartość wyniosła 441.316,62 zł brutto.Celem projektu była rozbudowa sieci teleinformatycznej i modernizacja sprzętu używanego w codziennej pracy. Zakupiono serwer pod system elektronicznego obiegu dokumentów, zamontowany wraz z profesjonalnym osprzętem w nowo utworzonej serwerowni na parterze budynku Urzędu Gminy w Żarnowie. Stanowiska pracy urzędników zostały doposażone w bardzo nowoczesny sprzęt – 16 profesjonalnie wyposażonych stacji roboczych oraz 5 notebooków. Ponadto urząd wzbogacił się w 5 monitorów LCD, 25 szt. UPS, 9 drukarek laserowych kolorowych, a także 3 skanery, w tym jeden specjalistyczny do dokumentów, wprowadzanych do systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Końcowym etapem było wdrożenie oprogramowania: Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta wraz z modułem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

 

 

Projekt umożliwił całodobowy dostęp do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Żarnowie, za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta pod adresem https://zarnow.eboi.pl, gdzie każdy mieszkaniec posiadający komputer z dostępem do Internetu może bezpiecznie przesłać wniosek do urzędu i oczekiwać na informację o sposobie realizacji.