Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Żarnowie i boiska szkolnego

Dodano: wtorek, 06 grudnia 2011

Jesienią 2011 roku teren wokół Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie radykalnie zmienił swoje oblicze. Po ostatecznym wykonaniu – z inicjatywy dyrekcji szkoły – na początku 2010 roku obszernego i funkcjonalnego parkingu obok gimnazjum i chodników z kolorowej kostki brukowej, podniósł się znacznie poziom bezpieczeństwa młodzieży dojeżdżającej do żarnowskich szkół. Jednocześnie poprawiła się estetyka i funkcjonalność terenu przyległego do obiektu. Jednak ciągi piesze do budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza oraz na szkolne boiska, pozostawiały wiele do życzenia. Obydwie szkoły łączyła błotnista ścieżka wysypana kruszywem, która z upływem czasu stawała się trudna do przebycia, zwłaszcza przez małe dzieci, podążające do szkolnych autobusów. Przejście na szkolne boiska odbywało się na przełaj, bowiem żadnego chodnika ani nawet ścieżki nie było. Problemem było pokonanie kilkumetrowej skarpy, która oddzielała mniejsze boisko od tego głównego, gdzie odbywały się mecze piłki nożnej, a za nim jest jeszcze skocznia i plac do gry w piłkę siatkową. Taki stan należało zmienić.

 

 

 

 

Z uwagi na duży zakres kosztownych robót inwestycyjnych w terenie, gminy nie było stać na kontynuację budowy chodników z kostki brukowej. Zdecydowano się na podjęcie działań we własnym zakresie z wykorzystaniem używanych, demontowanych materiałów z chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kilkuosobowej grupy pracowników gminy, wykonano ponad 200 metrów chodników, łączących obydwie szkoły ze szkolnymi boiskami. Zrobiono to profesjonalnie z wykonaniem odpowiedniej podbudowy cementowo-piaskowej. Z dostępnych bloczków betonowych wykonano również schody, łączące boiska znajdujące się na dwóch poziomach, a oddzielone wysoką skarpą. Do wykonania tej pracy użyto aż 420 betonowych krawężników oraz prawie 600 używanych płyt chodnikowych. Wykonana praca była bardzo potrzebna, a chodniki i schody okazały się bardzo funkcjonalne. W imieniu kilkuset uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, stale korzystających z ciągów pieszych – dziękujemy…