Remonty dróg gminnych rumoszem skalnym z piaskowca

Dodano: sobota, 10 grudnia 2011

W naszej gminie, która jest prawdziwym zagłębiem surowców mineralnych, materiałów budowlano – drogowych nie brakuje. Rumosz skalny (tłuczeń) z piaskowca jest najtańszym materiałem do remontu i naprawy dróg gminnych. W 2011 roku był w ogromnych ilościach rozwożony na zniszczone, rozjeżdżone ciężkim sprzętem rolniczym, zaniedbane przez lata i najczęściej stale podtapiane drogi. Surowiec był pozyskiwany od właścicieli miejscowych zakładów kamieniarskich. Do tego celu wykorzystywano gminny sprzęt: dwie koparko-ładowarki oraz pojazd z przyczepą samowyładowczą, a do wszystkich robót drogowych kierowani byli pracownicy interwencyjni. Na jedną przyczepę można naładować 8 ton surowca, a według kart pracy w 2011 roku, odbyło się 176 kursów ze skalnym rumoszem na drogi i pobocza. Tym samym, łączna masa przewożonego przez naszych pracowników materiału na drogi wyniosła 1528 ton. Do tego dodać należy prace zlecone jednej firmie kamieniarskiej, która rozwiozła na jedną z najbardziej zniszczonych dróg w gminie (w rejonie Myśliborza) rumosz skalny w ilości ok. 710 ton. W sumie na drogi w gminie Żarnów w 2011 roku zużyto ok. 2238 ton surowca.

 

 

 

Roboty drogowe rozpoczęto już w marcu 2011 roku. Wówczas rozwieziono 80 ton (10 przyczep) do Niemojowic, 80 ton do Malkowa, 80 ton do Bronowa i 64 tony do Dłużniewic. W kwietniu dostarczono 80 ton do Straszowej Woli, 56 ton na pobocza do Topolic, 56 ton do Straszowej Woli, 56 ton do Trojanowic (rejon nowej świetlicy) i 40 ton do Marcinkowa (drogi do Stajni Artystycznej Marcinków). W maju dowieziono aż 160 ton na drogi dojazdowe do pól w Niemojowicach, 40 ton do Malkowa, 40 ton do Zdyszewic i 40 ton na dojazd do miejscowości Czersko. W czerwcu transport 40 ton rumoszu skalnego dotarł do Myśliborza, a 8 ton do Bronowa. W lipcu nie rozwożono surowca, bo cały gminny sprzęt był zaangażowany w zwalczanie skutków nawałnicy w Topolicach i innych miejscowościach. W sierpniu wznowiono prace, wywieziono wówczas 40 ton na drogę Niemojowice – Bronów i 8 ton na drogę, prowadzącą na szczyt Diablej Góry. We wrześniu przywieziono 24 tony na utwardzenie parkingu przed remizą OSP w Żarnowie, 8 ton na drogę Niemojowice – Bronów i aż 120 ton na drogi dojazdowe do pól w Zdyszewicach. W październiku dowieziono 32 tony na pobocza w Topolicach, 24 tony na drogi w Myśliborzu i aż 120 ton na drogi dojazdowe do pól w Dłużniewicach. Transporty rumoszu skalnego na drogi i pobocza kontynuowano w listopadzie, wówczas dowieziono 16 ton ma drogi dojazdowe do pól w Niemojowicach, 16 ton na pobocza w Topolicach i aż 144 tony na drogę Żarnów – Paszkowice. Te ostatnie transporty były skierowane do budowy poboczy przy realizowanej asfaltowej drodze gminnej. Transport rumoszu zakończono w grudniu. Wówczas wywieziono 80 ton do Bronowa na drogi dojazdowe do pól, znajdujące się w rejonie lasu, zwanego potocznie „Gajem”.

 

 

 

Dodać należy, iż z inicjatywy gminy montowano betonowe kręgi i płyty, służące do wykonywania zjazdów nad wykopanymi rowami przydrożnymi. W 2011 roku w wielu miejscowościach założono 100 kręgów o średnicy 40 cm i około 50 kręgów większego rozmiaru o średnicy nawet do 100 cm. Położono również 10 zbrojonych płyt betonowych z przeznaczeniem na utwardzenie wjazdów przy remontowanych drogach.

 

 

 

Wielki wysiłek gminnych służb komunalnych, pracujących przy remontach dróg i poboczy, rzadko jest zauważany i doceniany przez mieszkańców, a szkoda… Pracują oni dla wspólnego dobra, dla nas wszystkich. Rzeczą oczywistą jest, że w 2012 roku takie prace będą kontynuowane. Wszystkim intensywnie pracującym przy odnowie zaniedbanych przez lata dróg w gminie Żarnów, należą się wielkie słowa uznania i serdeczne podziękowania…