Informacja dla mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł ciepła na piece na pellet, gaz płynny, gaz ziemny lub piec na biogaz!

Dodano: czwartek, 08 września 2022

Wójt Gminy Żarnów ogłasza dodatkowy nabór osób chętnych do skorzystania z dofinansowania w ramach projektu, realizowanego z Gminą Paradyż, pod nazwą „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów, poprzez wymianę źródeł ciepła”. Projekt zakłada wymianę źródeł ciepła na piece na pellet, gaz płynny, gaz ziemny oraz piec na tzw. zgazowanie drewna (biogaz).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, bardzo serdecznie zapraszamy do Urzędu Gminy w Żarnowie – do pok. nr 18 na I piętrze (Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Gminy) do dnia 12 września 2022 roku do godz. 12.00. Dodatkowy nabór jest ogłaszany z powodu wzrostu kosztów planowanych inwestycji i rezygnacji wcześniej zgłoszonych tzw. beneficjentów projektu – mieszkańców Naszej Gminy. Nabór na ten projekt był prowadzony w 2020 roku, a w wyniku rozstrzygnięć przetargowych nastąpił wzrost cen. Zachęcamy zainteresowanych do kontaktu z pracownikami i jednocześnie prosimy o powiadomienie innych osób, które chciałyby dokonać zmiany swego źródła ciepła. Liczba miejsc ograniczona!

Kliknij, aby powiększyć…

Urząd Gminy Żarnów

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa