Inwestycje `2019. Prace związane z utworzeniem świetlicy wiejskiej w Maleniu

Dodano: wtorek, 14 stycznia 2020

W południowej części Gminy Żarnów, nieopodal rzeki Czarnej, przy drodze gminnej i powiatowej znajduje się dość duże, choć bardzo słabo zaludnione sołectwo Adamów – Malenie – Siedlów. W 2019 roku w Adamowie było zameldowanych na stałe 30 osób, w Maleniu – 22, zaś w Siedlowie – 25 osób. Warto wspomnieć, iż sołectwo ma charakter turystyczny i w okresie letnim jest zamieszkiwane również przez licznych letników. Centralną częścią tegoż sołectwa jest wieś Malenie, w którym Gmina Żarnów od niedawna posiada zabudowaną nieruchomość. Lokalna społeczność bardzo chciała stworzenia niewielkiego punku integracji mieszkańców, np. świetlicy. Te marzenia powoli się krystalizują. Z uwagi na fakt, iż istniejący drewniany budynek mieszkalny nie nadaje się do tego celu (pewnie wkrótce należy go rozebrać), zdecydowano o adaptacji na ten cel innego, mniej zniszczonego kamiennego obiektu z piaskowca.

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe przy utworzeniu nowej świetlicy wiejskiej w Maleniu. W dniu 7 sierpnia 2019 r. Gmina Żarnów zawarła umowę z firmą Tom-Dach Pokrycia Dachowe Tomasza Ściubła z Trojanowic w sprawie wykonania prac związanych z pokryciem dachowym na budynku świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. Zrealizowano następujące prace: podmurowanie ścian w budynku, podmurowanie szczytu, wykonanie wieńca na murze, wykonanie więźby dachowej wraz z zakupem materiałów, pokryciem blachą z orynnowaniem
i obróbkami (bez podbitki dachowej), zamontowanie belek pod sufit, wymurowanie komina wraz z obróbką, przygotowanie otworów pod okna, wykonanie wylewki w budynku i tarasie. Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym do końca 2019 r. było wstawienie okien w budynku świetlicy. Całość inwestycji kosztowała ok. 40 tys. zł. Wykonana inwestycja przyczyniła się do poprawy wyglądu budynku przyszłej świetlicy wiejskiej w Maleniu, choć prace trwać będą jeszcze zapewne bardzo długo (z powodu mnogości licznych robót komunalnych w całej Gminie Żarnów).

To oczywiście początek prac w tej miejscowości, modernizacji wymaga nie tylko wnętrze obiektu, ale również i jego otoczenie. Zapał mieszkańców jest jednak na tyle duży, iż nie ulega wątpliwości, iż wszystko się w Maleniu zapewne uda zrobić.

kliknij, aby powiększyć…