Inwestycje `2019. Remont budynku przyszłej świetlicy wiejskiej w Budkowie

Dodano: wtorek, 14 stycznia 2020

W 2018 roku Gmina Żarnów zakupiła w Budkowie niezamieszkałą nieruchomość na potrzeby organizacji świetlicy wiejskiej. Wokół obiektu znajdowała się bardzo duża działka z budynkami gospodarczymi, będącymi w złym stanie technicznym. Budków to średniej wielkości miejscowość w północnej części Gminy Żarnów (przy drodze krajowej nr 74 i drodze gminnej), do tej pory pozbawiona obiektów publicznych. W 2019 roku było tam na stałe zameldowanych 150 mieszkańców. Zakup obiektu spotkał się z entuzjazmem miejscowej społeczności. Wiele prac porządkowych zostało wykonanych przez samych mieszkańców. Część robót (rozbiórkowych i ziemnych) była wykonywana przez pracowników Gminy Żarnów. Wspólnie wykonano również boisko do piłki nożnej.

W dniu 30 października 2019 r. Gmina Żarnów zawarła umowę z firmą Usługi Budowlane Remontowo Wykończeniowe Michała Wiadernego z Żarnowa w sprawie wykonania zamówienia, polegającego na dociepleniu budynku świetlicy w Budkowie. W ramach w/w zadania wykonane zostały następujące prace: docieplenie budynku styropianem o grubości 8 cm wraz z nałożeniem struktury, wykonanie podmurówki tarasu, wykonanie nadproża i montaż drzwi zewnętrznych. Koszt inwestycji to kwota 24,7 tys. zł. Dnia 4 grudnia 2019 r. nastąpił odbiór zakończonych prac remontowych w obecności komisji, powołanej przez wójta. Ocieplenie budynku niesie za sobą szereg korzyści, m.in.:

  • oszczędność energii potrzebnej do ogrzania budynku i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
  • poprawa mikroklimatu pomieszczeń przez zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza zarówno podczas chłodnej zimy, jak i gorącego lata,
  • wyeliminowanie kondensacji pary wodnej często będącej przyczyną rozwoju pleśni i grzybów na ścianach pomieszczeń,
  • lepsza szczelność, zmniejszająca występujące przeciągi,
  • poprawa izolacji akustycznej, co zdecydowanie wpłynie na wyciszenie budynku.

Celem zrealizowanego projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, rozwój tożsamości i poprawa jakości życia. Wykonane prace przyczyniły się do przedłużenia żywotności elewacji i zwiększenia odporności na działanie czynników zewnętrznych. Budynek świetlicy wiejskiej w Budkowie zyskał zupełnie nowy, estetyczny wizerunek i będzie cieszył kolejne pokolenia. 

W ostatnich dniach grudnia 2019 roku dokonano dosyć kosztownych zakupów na potrzeby organizacji świetlicy wiejskiej w Budkowie. Wkrótce w obiekcie będzie wykonywane ogrzewanie oraz gruntowny remont pomieszczeń, służących mieszkańcom.

kliknij, aby powiększyć…