Inwestycje `2019. Remont świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli

Dodano: wtorek, 07 stycznia 2020

Świetlica wiejska w Straszowej Woli powstała w budynku, w którym przed wieloma laty mieściła się szkoła. Tuż przed jej likwidacją w latach dziewięćdziesiątych, mieścił się tam punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Opuszczony budynek popadał w ruinę i ulegał postępującej degradacji.

W latach 2012 – 2014 poddano go częściowemu remontowi. W jego wyniku m.in. dokonano wyburzeń ścian wewnętrznych i stworzono dużą salę dla wiejskiej społeczności. Ponadto wybudowano schody, założono ogrzewanie (żeliwny kominek), utworzono kuchnię i dość dobrze wyposażoną łazienkę oraz doprowadzono wodę i kanalizację do budynku. Ponadto wykonano szereg innych, drobniejszych prac remontowych. Świetlica cieszyła lokalną społeczność, a szczególnie prężnie działające Stowarzyszenie „Straszowianki” w Straszowej Woli. Jednak fatalna elewacja obiektu, kilkudziesięcioletnie drewniane nieszczelne okna oraz przeciekający dach (z eternitu) sprawiały, iż obiekt nie wyglądał dobrze, a mieszkańcy Straszowej Woli postulowali, by go lepiej wyremontować.

Gmina Żarnów złożyła zatem wniosek o jego termomodernizację do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wyniki konkursu okazały się dla Naszej Gminy bardzo pomyślne, zdobyliśmy dofinansowanie, choć mało korzystne. Aby móc zrealizować projekt termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli, musielibyśmy przeznaczyć znaczące środki własne, przekraczające możliwości finansowe Gminy. W rezultacie tego, radni Rady Gminy Żarnów w 2018 roku nie wyrazili zgody na to zadanie, jednocześnie przeznaczając na nie mniejsze środki w budżecie na 2019 rok.

W 2019 roku przeprowadzono kompleksowy remont i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli, które podzielono na kilka zadań. W ramach remontu wykonano szereg różnorodnych prac.

25 kwietnia 2019 r. została zawarta Umowa Nr 26/I/2019 pomiędzy Gminą Żarnów, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „AKCENT” z Opoczna w sprawie wykonania wymiany, dostawy, demontażu oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość zamówienia wyniosła 18 277,80 zł. Termin ostatecznej realizacji zadania był wyznaczony na dzień 31 maja 2019 r. Komisja odbioru została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Żarnów nr 36/2019 stwierdziła, iż wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo.

Kolejnym przedmiotem zamówienia, zgodnie z Umową Nr 28/I/2019 z dnia 28 maja 2019 r., było wykonanie prac remontowych związanych z pokryciem dachowym na budynku świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli w ramach wspomnianego wyżej zadania. Głównym Wykonawcą tej inwestycji była firma KONRADOBUD Konrad Piotrowski ze Straszowej Woli. W zakres prac wchodził: demontaż istniejącego pokrycia dachowego i starych łat, wzmocnienie istniejących krokwi, montaż wstępnego krycia (łaty, kontrłaty), wykonanie pokrycia dachowego blachą trapezową +18 w kolorze grafit połysk – 350 m², montaż obróbek blacharskich i orynnowania, wykonanie tarasu wraz ze słupami o powierzchni ok. 20 m² oraz wykonanie zadaszenia wraz z podbitką, a także wykonanie podbitki i obrobienie kominów blachą. Odbioru powyższych prac dokonano 23 lipca 2019 r. w obecności Przedstawicieli UG w Żarnowie oraz Wykonawcy. Koszt tego zadania to kwota 50 000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli” wykonano również prace remontowe związane z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w oparciu o Umowę Nr 37/I/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Wykonawcą inwestycji była firma FENIKS Docieplenia budynków Bubis Dariusz z Paszkowic. Do zakresu prac należało: klejenie styropianu oraz jego mechaniczne mocowanie (kołkowanie), nakładanie dwóch warstw kleju z siatką, gruntowanie i ułożenie tynku typu baranek gr. 1,5 mm akryl kolor szary. Wartość tej inwestycji wyniosła 36 703,20 zł. Ostateczny odbiór odbył w dniu 22 października 2019 r. 

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynku, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli z pewnością uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem. Dzięki zrealizowanej inwestycji nastąpiła poprawa wyglądu i estetyki elewacji świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli. Budynek zyskał zupełnie nowy wizerunek i przez kolejne lata będzie służył lokalnej społeczności.

kliknij, aby powiększyć…