Inwestycje `2019. Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowie (Gimnazjum)

Dodano: wtorek, 14 stycznia 2020

Od kilku lat Gmina Żarnów podejmowała działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy na wykonanie elewacji budynku dawnego Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie, przy ul. Polnej 1(obecnie drugi budynek Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie). Niestety, środki zapisywane w kolejnych budżetach gminy, okazywały się niewystarczające, a kwoty finansowe, których oczekiwali wykonawcy, były zbyt zaporowe. W 2019 roku nastąpiła jednak znacząca zmiana, remont elewacji został wreszcie zrealizowany.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum)”. Komisja odbiorowa została powołana przez Wójta Gminy Żarnów na podstawie Zarządzenia nr 51/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. Prace związane z w/w zadaniem wykonane były w terminie od 21 grudnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. na podstawie Umowy Nr 272.21.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Głównym Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Budowlane Wojciecha Popeckiego z Sitowej. Całkowity koszt zadania to kwota 168 122,37 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące roboty: remont dachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły i zaplecza sali gimnastycznej (elewacja północno – zachodnia), remont dachu nad wiatrołapem oraz remont instalacji odgromowej.

Wykonane docieplenie pozwoli cieszyć się komfortem termicznym i ma również istotne znaczenie ekonomiczne. Przedłuży żywotność elewacji i zwiększy odporność na działanie czynników zewnętrznych. Dzięki zrealizowanej inwestycji nastąpiła poprawa wyglądu i estetyki elewacji. Budynek szkoły zyskał zupełnie nowy wizerunek i posłuży kolejnym pokoleniom.

kliknij, aby powiększyć…