Kolejna kwalifikacja wojskowa dla młodych mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 16 lutego 2015

Zgodnie z obwieszczeniem Nr 1/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego, kwalifikacja wojskowa dla osób z powiatu opoczyńskiego wyznaczona została na dni od 2 lutego do 4 marca. Dla mężczyzn z naszej gminy zarezerwowany został termin 27 lutego i 02 marca 2015 roku (piątek i poniedziałek). Podobnie jak w ubiegłych latach siedziba powiatowej komisji lekarskiej mieści się w Opocznie, przy ulicy Janasa 27 (Baza PKS).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Przypominamy, że choć powszechna służba wojskowa została zniesiona, to stawienie się przed powiatową komisją lekarską jest obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, od którego nie ma zwolnienia.

W tym roku kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1996 roku. Każdy, kto po raz pierwszy staje przed komisją musi zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 4×3 cm, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje. Dodatkowo należy zabrać ze sobą ewentualnie posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że w razie niestawienia się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny wójt z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień – nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

Szczegółowych informacji na temat tegorocznej kwalifikacji można dowiedzieć się z wspomnianego na wstępie obwieszczenia Wojewody, które zostało rozplakatowane na terenie naszej gminy.