Uroczyste otwarcie nowej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Klewie

Dodano: wtorek, 17 lutego 2015

Wniosek o utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Klewie został sporządzony przez dyrektor szkoły Marię Domańską i nauczyciela przyrody Bogusława Bartosa, przy dużym zaangażowaniu sekretarza szkoły Joanny Wychowałek i stażystki Kingi Mamrot. Bardzo dobrze opracowany projekt zyskał akceptację Gminy Żarnów, która zgodziła się na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Wniosek złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za pośrednictwem organu prowadzącego czyli Urzędu Gminy w Żarnowie.

Dużą pomoc merytoryczną przy sporządzeniu wniosku włożyła też podinspektor d/s oświaty w UG w Żarnowie – Anna Służalec. Wniosek uzyskał pozytywną akceptację komisji konkursowej WFOŚiGW i wystarczającą liczbę punktów co było i jest powodem ogromnej radości szkoły. Całość projektu to kwota 35.264,58 zł. Wkład WFOŚiGW to 27.868,00zł (Fundusz sfinansował meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie oraz tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem). Pozostała kwota została zrefundowana przez Urząd Gminy w Żarnowie w wysokości 7.396,58 zł.

Na uroczyste otwarcie „Pracowni Młodego Przyrodnika”, które odbyło się w piątek, 30 stycznia 2015 r. został zaproszony Wiesław Łukomski – zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW, Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki z całą Radą Gminy Żarnów (15 osób) oraz Rada Rodziców szkoły: przewodnicząca – Anna Wojciechowska, zastępca przewodniczącej – Aneta Ślusarczyk, sekretarz – Małgorzata Łakomska oraz Skarbnik – Renata Ślusarczyk.

W uroczystej akademii udział wzięło grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz uczniowie. Przedstawienie zostało przygotowane przez Małgorzatę Ostalec – nauczyciela polskiego i biblioteki, a dekorację i oprawę muzyczną przygotowała Elżbieta Strzelczyk – nauczycielka sztuki oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W inscenizacji pod tytułem „Zmartwienia leśnych krasnali” wzięli udział uczniowie klasy II, III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Klewie. Wśród drzew przy wtórze śpiewających ptaków opowiedzieli historię leśnych mieszkańców, którzy zwrócili się do człowieka z apelem: „Dla ziemi, dla siebie – zostań przyjacielem przyrody”.

Z ekopracowni cieszą się nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej w Klewie. Wyrazili oni swoją radość, biorąc aktywny udział w przedstawieniu uświetniającym otwarcie nowej, doskonale wyposażonej klasy. W barwnej inscenizacji pod tytułem „Zmartwienia leśnych krasnali” zagrali uczniowie: Marta Jaruga, Weronika  Gutowska, Klaudia Ślusarczyk, Aleksandra Bojarzyn, Igor Danielik, Fabian Jęcek, Karol Kaczmarek, Dawid Jęcek, Klaudia Michałowicz, Kacper Lenart, Maja Jęcek, Marta Kaczmarek, Natalia Tomasik, Katarzyna Wysocka, Miłosz Wiatr, Łukasz Biniek oraz Karolina Jęcek i Justyna Jęcek. Dzieci opowiedziały w niezwykle pomysłowy sposób, jak ważne są ochrona środowiska i ekologia. Pokazały też, że kształcąc się w tak pięknie położonej szkole, doskonale rozumieją hasło, które patronowało całej uroczystości: „Dla ziemi, dla siebie – zostań przyjacielem przyrody”. Warto więc mieć takich przyjaciół i odwiedzać ich magiczną krainę u stóp Diablej Góry.

Źródło: SP Klew

[Not a valid template]