Próba syren alarmowych – trening systemu wykrywania i alarmowana

Dodano: niedziela, 15 lutego 2015

Wójt Gminy Żarnów informuje, że na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), w związku z Zarządzeniem Nr 29/2015 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 04.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w dniu 19 lutego 2015 r. (czwartek) na terenie gminy Żarnów przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

Próba, o której mowa wyżej, polegać będzie na wyemitowaniu o godz. 10.00 przez 3 minuty modulowanego dźwięku syreny, a następnie o godz. 11.30 przez 3 minuty ciągłego dźwięku syreny, który będzie oznaczał odwołanie alarmu, a tym samym zakończenie ćwiczeń. W treningu wezmą udział wszystkie OSP z terenu naszej gminy. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych dodatkowych działań.