Kolejne spotkanie w ramach PPWOW

Dodano: poniedziałek, 29 września 2008

W dniu 24 września 2008 r. odbyło się drugie spotkanie związane wypracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  Miejscem spotkania była Szkoła Podstawowa w Wójcinie, gdzie obie gminy Paradyż i Żarnów wspólnie zastanawiały się nad rozwiązywaniem istniejących problemów.

Nasza gmina otrzymała kwotę 90 200 € , jednak aby mogła być ona wykorzystana warunkiem jaki gmina musi spełnić jest napisanie takiej strategii. Kolejne spotkanie odbędzie się   w Żarnowie w dniu 7 października 2008 r.  o godzinie 9.00 w Gminnym Centrum Informacji również przy uczestnictwie przedstawicieli gminy Paradyż. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy.

Zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu oraz niezbędne informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie pod numerem telefonu 0-44 757 -70 -36 lub pisząc na adres gops_zarnow@o2.pl.