Nowe drogi w Gminie Żarnów

Dodano: wtorek, 30 września 2008

W ramach realizacji programu naprawy dróg Gmina Żarnów w ostatnim czasie przystąpiła intensywnie do budowy nowych nawierzchni i  polepszenia jakości ciągów komunikacyjnych.

W sierpniu br. zakończono prace nad  powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni na dwóch ponad kilometrowych odcinkach  w miejscowościach Klew i Myślibórz. Koszty realizacji inwestycji wykonywanej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego, wyniosły odpowiednio 149,980, 14 zł. i 121,742,75 zł.

Przy współpracy z PRDM Opoczno wykonano nawierzchnię drogową o długości ok. 1,5 km na trasie Widuch – Zdyszewice.

Obecnie trwają roboty przy wykonaniu II , ponad półtorakilometrowego, etapu budowy w Klewie.

Ogłoszone zostały także kolejne 3 przetargi na wykonanie nowych nawierzchni drogowych  w miejscowościach: Sielec, Siedlów – Młynek oraz Topolice.

Prace realizowane są z środków własnych  gminy, a ich  zakończenie przewidziana jest do końca tego roku.

Ponadto Gmina na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Opoczyńskim będzie partycypować w wysokości 50% wartości nakładów na odnowę drogi przy nowym Gimnazjum w Żarnowie oraz kilometrowym odcinku na drodze powiatowej w Skórkowicach.