Wędrowali śladami Kazimierza Wielkiego

Dodano: czwartek, 09 października 2008

Imprezy piesze o charakterze historycznym są ważnym elementem w działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie. W ostatnią sobotę 27.09.2008 r. odbył się Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Piastowskich Miodów” na trasie z Żeleźnicy przez Kajetanów do Gór Mokrych.

Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz miasta Przedborza Miłosz Naczyński,
a do organizacji rajdu włączył się aktywnie szkolny klub PTTK przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu. W Żeleźnicy król Kazimierz Wielki będąc na polowaniu w dniu 8 września 1370 roku złamał nogę w wyniku czego zmarł w Krakowie 5 listopada tego samego roku.

Na miejsce rozpoczęcia rajdu przybyli oprócz 124 turystów pieszych gospodarze Ziemi Przedborskiej: burmistrz, przewodniczący Rady Miasta i Gminy oraz sekretarz Urzędu  Miasta.

Po powitaniu drużyn rajdowych z Aleksandrowa, Białaczowa, Klewa, Przedborza, Radomska i Żarnowa turyści zwiedzili kościół w Żeleźnicy i udali się na trasę wędrówki. Kolumnie piechurów towarzyszyli harcerze z Przedborza pilnujący bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po dojściu do szkoły podstawowej w Górach Mokrych czekała na uczestników rajdu smaczna grochówka.

Regionalny Związek Pszczelarzy przygotował prelekcje na temat produkcji miodu, wyrobów z wosku pszczelego , była też degustacja miodów.

Podczas zakończenia na sali gimnastycznej odbył się konkurs krajoznawczy nt. Ziemi Przedborskiej i pszczelarstwa w którym brały udział trzyosobowe reprezentacje drużyn.

Najlepszymi okazali się uczniowie Gimnazjum w Przedborzu, II miejsce zajęło Gimnazjum w Żarnowie a III miejsce grupa z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.

Nagrody książkowe dla w/w ufundował Urząd Miasta w Przedborzu.

Wśród gości  zaproszonych była też wójt Gminy Żarnów Maria Morawska.

Miłym akcentem było wręczenie legitymacji członkowskiej PTTK najmłodszemu turyście 5 letniemu Wojciechowi Kołodziejczykowi z Żarnowa , a także odznak turystyki pieszej Ewelinie Stasiak z Białaczowa („srebrna ”) oraz „popularnych” Julicie Gwieździe i Kamilowi Błażejewskiemu, Patrycji Skatulskiej z Białaczowa oraz Kamilowi Dąbrowskiemu, Sławomirowi Auguścikowi i Damianowi Gajowi z Przedborza .

Była też okazja do zaprezentowania tekstu krasomówczego przez uczennicę Gimnazjum w Żarnowie Karolinę Kupis , która przygotowuje się do eliminacji wojewódzkich w Opocznie.

Oprócz wyżej wymienionych duży wkład w przygotowanie imprezy włożyli pszczelarze na czele z prezesem Józefem Kołaczkiem z Fałkowa oraz opiekunowie SKKT-PTTK przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu : Justyna Nicoś , Wojciech Dziuba i Andrzej Kaźmierczak .

Każdy z uczestników rajdu otrzymał oprócz pamiątkowego znaczka również mały słoiczek miodu. Impreza odbywała się przy pięknej słonecznej pogodzie , a liczne atrakcje pozwoliły nie tylko na poprawę kondycji fizycznej ale także na wzbogacenie wiedzy krajoznawczej.

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.