Koncert operetkowy

Dodano: poniedziałek, 02 marca 2009

15 lutego w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza miał miejsce niezwykły koncert walentynkowy „Zaczarowany świat operetki”. Publiczność mogła usłyszeć najsłynniejsze arie o miłości: czardasza Ilony „Kiedy skrzypki grają” z operetki Franciszka Lehara „Cygańska miłość”, „Kto me usta całuje ten śni” z operetki „Giuditta” tego samego kompozytora, czardasza Sylvy z operetki „Księżniczka czardasza” Imre Kalmana oraz wiele innych przebojów operetowych. Arie przepięknie śpiewała Monika Gruszczyńska, solistka Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej, osoba dobrze znana w europejskim środowisku artystycznym, często występująca w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Anglii, Francji i Belgii. Artystce, śpiewającej sopranem liryczno – spinowym, towarzyszyło trio instrumentalne z Filharmonii Wrocławskiej – fortepian, skrzypce i wiolonczela.

Dzięki wybitnemu talentowi śpiewaczki, czarowi jej głosu i urody, repertuarowi recitalu, także dobrej oprawie akustycznej i odpowiedniemu oświetleniu, koncert stał się dla wszystkich duchową ucztą. Jeszcze w uroku minionego Dnia Zakochanych można było przenieść się w zaczarowany świat operetki i smakować jego piękno.
Ta wspaniała impreza zaistniała z inicjatywy i wyjątkowego zaangażowania Marzeny Michałowskiej– Kowalik, właścicielki Stajni Artystycznej Marcinków, przy aprobacie Rady Rodziców i wsparciu dyrektorki szkoły Marii Grzybowskiej, osób niestrudzenie działających na rzecz środowiska lokalnego.
Koncert miał charakter charytatywny, a całkowity dochód przeznaczono na potrzeby szkoły podstawowej w Żarnowie. Nastrojowe dekoracje wykonały nauczycielki: Emilia Zelga, Beata Chrzanowska i Anna Stańczyk.