Zwycięstwo w I turze

Dodano: czwartek, 26 lutego 2009

Kiedy w 2006 roku mieszkańcy gminy Żarnów udawali się do urn, aby wybrać Wójta Gminy, nikt nie przypuszczał i nie zakładał scenariusza, jaki mógł nastąpić. Rok 2008 przyniósł dla wszystkich zaskakujące rozwiązanie, bo oto w lutym ubiegłego roku uchwałą Rady Gminy Żarnów, Maria Morawska, która już drugą kadencję sprawowała funkcję wójta, została odwołana. Wśród  radnych, głosujących za odwołaniem ze stanowiska pani Morawskiej głosy były podzielone. Jednak ostatecznie radni, będący w opozycji, większą liczbą głosów, zdecydowali o odwołaniu. Ideą, która przyświecała, takiemu rozwiązaniu, było postępowanie, jakie toczyło się wobec Wójta Gminy Żarnów, w związku z przekroczeniem uprawnień urzędnika państwowego. Dla przypomnienia wszystkim 17 stycznia br. warunek minął i już nic nie stało na przeszkodzie, by pani Morawska mogła ubiegać się o reelekcję.

W związku z powyższym 22 lutego br. w sześciu obwodach wyborczych Gminy Żarnów odbyły się wybory uzupełniające.

Obok pani Marii Morawskiej o zaufanie mieszkańców gminy walczyli: Andrzej Leśniewski, Krzysztof Smak i Ernest Wójcik.

Kandydaci, którzy ubiegali  się o zaszczytną funkcję wójta, przeprowadzili kampanię wyborczą. Odbyli szereg spotkań z mieszkańcami gminy, wręczając im ulotki, informujące o priorytetach, jakie postawili sobie przy kandydowaniu.. Wizja rozwoju gminy Żarnów miała zachęcić wyborców, aby ci, wybrali konkretnego kandydata. Obok ulotek, na terenie całej gminy, dało się zauważyć plakaty wyborcze kandydatów na stanowisko wójta.
W niedzielnym głosowaniu mieszkańcy gminy zdecydowanie opowiedzieli się za panią Marią Morawską, która ciesząc się największym zaufaniem i poparciem dalej będzie sprawować funkcję wójta.

Na 5060 mieszkańców gminy Żarnów uprawnionych do głosowania, do urn trafiło 2726 kart. Ważnych głosów oddano 2675, 51 głosów było nieważnych.

Frekwencja w wyborach w Gminie Żarnów wyniosła ponad 50 % i dała odpowiedź, że pani Maria Morawska znów stać będzie na czele lokalnego samorządu.

Opr. @tw

Szczegółowe wyniki wyborów na stronie www.bip.zarnow.tensoft.pl.