Lokalna Grupa Działania „U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach zaprasza do współpracy

Dodano: środa, 30 maja 2012

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym by ułatwić beneficjentom wypełnianie wniosków, LGD zaprasza zamieszkujących bądź posiadających siedzibę na obszarze LGD (gminy: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Paradyż, Żarnów) do wzięcia udziału w szkoleniach.

 

Rodzaje przedsięwzięć, na jakie można uzyskać pomoc określa Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na naszej stronie internetowej http://www.uzrodel.pl.

Miejsce i czas szkolenia:
Biuro LGD – U ŹRÓDEŁ, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30

12 czerwca 2012 r. od godz. 8.00 do 16.00 – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Program szkolenia

 1. Kryteria dostępu do projektu.
 2. Zasady naboru wniosków.
 3. Etapy realizacji i niezbędna dokumentacja.
 4. Omówienie wniosku i załączników.
 5. Najczęściej popełnianie błędy w dokumentacji.
 6. Przykłady zrealizowanych projektów.
 7. Rozliczanie.
 8. Zobowiązania wnioskodawców.

13 czerwca 2012 r. od godz. 8.00 do 16.00 – „Małe projekty”

Program szkolenia

 1. Kryteria dostępu do projektu.
 2. Zasady naboru wniosków do „małych projektów”.
 3. Etapy realizacji i niezbędna dokumentacja.
 4. Omówienie wniosku i załączników.
 5. Najczęściej popełnianie błędy w dokumentacji.
 6. Przykłady zrealizowanych projektów.
 7. Rozliczanie.
 8. Zobowiązania wnioskodawców.

Wykładowca:

Adam Bukowski

Szkolenie jest bezpłatne, wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie pod numerem tel. (41) 375-95-33 lub mailowo na adres: uzrodel@uzrodel.pl lub justyna.godlewska@uzrodel.pl w terminie do 9 czerwca 2012 r.