Uczniowie SP Żarnów z wizytą w Urzędzie Gminy

Dodano: czwartek, 31 maja 2012

Z okazji Dnia Samorządności do Urzędu Gminy w Żarnowie przybyli uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie wraz nauczycielką języka angielskiego – Izabelą Jakubowską, opiekunką Samorządu Uczniowskiego. Wizyta miała na celu poznanie specyfiki pracy urzędu, procedur stanowienia aktów prawa miejscowego, czynności wykonywanych przez pracowników samorządowych, obsługi interesantów itp. Przewodnikiem po budynku była Elżbieta Przybył, kierownik referatu organizacyjno – społecznego. Uczniowie interesowali się wszystkimi dziedzinami pracy urzędu i zadawali liczne pytania. Na koniec spotkali się z wójtem Krzysztofem Nawrockim, który przyjął ich bardzo serdecznie, opowiedział o swej pracy i jednocześnie poinformował o możliwościach powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Żarnowie, która mogłaby zacząć funkcjonować w nowym roku szkolnym. Młodzieżowa rada miałaby swoje prezydium i przewodniczącego, a przed Dniem Dziecka `2013 wybrałaby ze swojego składu (lub całej szkolnej społeczności) wójta, który w dniu 1 czerwca 2013 roku sprawowałby władzę w gminie Żarnów. Uczniom spodobał się ten pomysł, wszyscy wyrazili chęć pracy w takiej radzie. Na koniec uczniowie zostali obdarowani materiałami reklamowymi gminy i pozowali do pamiątkowego zdjęcia.