Młodzi turyści z PTTK w Żarnowie podczas rajdu powitali wiosnę

Dodano: środa, 25 marca 2015

Zgodnie z kalendarzem imprez turystyczno – krajoznawczych Oddziału PTTK w Żarnowie w dniu 21 marca 2015 r. odbył się kolejny rajd „Pierwszy dzień wiosny”. Bezpośrednim organizatorem rajdu na zlecenie O/ PTTK w Żarnowie było Gimnazjum w Białaczowie, w którym działa SKKT- PTTK, a jego komandorem została Magdalena Szołowska – przodownik turystyki pieszej PTTK, nauczycielka tego gimnazjum. Na starcie przy wodomistrzówce przy zbiorniku retencyjnym Miedzna Murowana zgłosiło się ponad 200 osób reprezentujących szkolne kluby PTTK w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Przedborzu i Żarnowie, było także kilku turystów indywidualnych. Uczestnicy otrzymali na początek pamiątkowe odznaki i upominki, a następnie zaczęło się wspólne wędrowanie.

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła turystom, którzy większość trasy szli czerwono znakowanym „Piekielnym Szlakiem”. Podczas odpoczynku przy leśniczówce Kowalów rozdana została krzyżówka o tematyce przyrodniczej do rozwiązania przez grupy rajdowe. Akcentem nawiązującym do tradycji pożegnania zimy i powitania wiosny były niesione przez drużyny „Ekologiczne Marzanny”, dodające malowniczego kolorytu długiej kolumnie wędrujących turystów. Na mecie rajdu w Gimnazjum w Białaczowie czekał na uczestników poczęstunek, tu odbyło się uroczyste zakończenie imprezy. Na początek wystąpił zespół „Gamma” z Żarnowa prezentując kilka piosenek przy dźwiękach gitar. W tzw. międzyczasie komisja złożona z radnych gminy Białaczów oceniała kukły Marzann przyznając pierwsze miejsce drużynie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu.

Zakończenie rajdu stało się doskonałą okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom PTTK. Otrzymali je uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Skroninie – ogółem 13 osób. Wręczone zostały również odznaki turystyki pieszej: srebrne odznaki „Siedmiomilowe Buty” Annie i Katarzynie Szołowskim z Białaczowa oraz Jakubowi Kozińskiemu z Żarnowa, „popularną” OTP otrzymała Lilla Fidelus, a „srebrną” OTP Elżbieta Ciszek – obie z Żarnowa. Ostatnim punktem zakończenia imprezy było rozdanie dyplomów uczestnictwa drużynom biorącym udział w rajdzie. Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie podziękował za przygotowanie imprezy nauczycielom Gimnazjum w Białaczowie, za wsparcie władzom samorządowym miejscowej gminy, a także wszystkim opiekunom bez których udział dzieci i młodzieży nie byłby możliwy. Impreza dała możliwość poznania walorów krajoznawczych gminy Białaczów, przejścia fragmentem „Piekielnego Szlaku”, promocji turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku, była dobrą okazją do integracji turystów z różnych szkół, zabawą i zdrowym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Włodzimierz Szafiński