Naprawa nawierzchni dróg gminnych kruszywem

Dodano: poniedziałek, 12 grudnia 2011

Żarnów ma dobrą dostępność komunikacyjną. Położenie na skrzyżowaniu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych sprawia, iż łatwo tu dojechać z najdalszych zakątków kraju. Im dalej od samego Żarnowa, tym jednak gorzej. Stan dróg powiatowych, a zwłaszcza gminnych, daleki jest od doskonałości. Niestety, drogi te nie zawsze mają nawierzchnię asfaltową. To najczęściej dawne drogi gruntowe, w ostatnim czasie pokrywane kruszywem (pochodzącym z podkieleckich kopalń) lub rumoszem (tłuczniem) skalnym, materiałem z naszych żarnowskich kamieniołomów. Jednym z ważniejszych zadań, stojących przed gminną administracją jest poprawa stanu dróg. Takie prace wykonywane były w naszej gminie od wielu lat. W 2011 roku było podobnie, choć ze znacznie większą intensywnością. Dowóz kruszywa odbywał się w miesiącach wiosennych i letnich – od maja do września, a realizowała go wyłoniona w przetargu firma transportowa z Końskich, która przedstawiła najtańszą ofertę transportu i wysoką jakość kruszywa. Transporty dotarły do 18 sołectw w naszej gminie (na łączną liczbę 30), gdzie zostały zgromadzone w wyznaczonym miejscu, skąd gminnym pojazdem były rozwożone na drogi (czasem w sąsiednich miejscowościach). Nadzór nad wszystkim sprawowali pracownicy gminy, przy częstym udziale radnych i sołtysów. Ogółem na teren naszej rozległej gminy dotarło 48 transportów, a w każdym znajdowało się ok. 20 ton kruszywa. Razem gmina zakupiła 961 ton tego wartościowego surowca drogowego. Materiał nie jest specjalnie drogi, lecz koszty przewozu ogromne (z powodu dużej ceny paliw). Średni koszt przyjazdu 20-tonowego samochodu wynosi ok. 2,6-2,7 tys. zł. Dodać należy, iż kruszywem gospodarowano bardzo oszczędnie, umieszczano go w miejscach najbardziej zniszczonych (często pomijając płaskie i w miarę równe odcinki dróg), wyrównując same doły i nierówności. Często najpierw kładziono rumosz skalny, a potem przykrywano go kruszywem kieleckim.

 

 

 

Kruszywo zostało rozwiezione na place i tymczasowe miejsca składowania w sołectwach: Adamów (2 transporty), Afryka (1), Chełsty (6), Dłużniewice (2), Jasion (2), Kolonia Klew (1), Klew (2), Malków (2), Miedzna Murowana (2), Myślibórz (4), Niemojowice (1), Ruszenice (2), Skórkowice (4), Soczówki (2), Topolice (2), Trojanowice (1), Wierzchowisko (1) i Żarnów (11). Później przy pomocy koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą samowyładowczą oraz grupy pracowników gminy, surowiec był rozwożony w zaplanowane wcześniej miejsca. Kruszywo zwiezione do Adamowa trafiło zostało zagospodarowane na potrzeby tej wsi oraz Siedlowa, surowiec zwieziony na teren Afryki, trafił na drogi w tej miejscowości oraz w rejon wsi Ławki – Dąbie – Młynek, a duży transport w Chełstach wykorzystano na modernizację parkingu obok kościoła w centrum wsi oraz przygotowanie miejsca pod asfalt przed tamtejsza remizą OSP. Kruszywo zwiezione do Dłużniewic posłużyło naprawie dróg w tej miejscowości, w tym tej prowadzącej do Zdyszewic. Materiał dostarczony do Jasiona, Kolonii Klew oraz do samego Klewa doraźnie zabezpieczył potrzeby drogowe w tych miejscowościach. Transport kruszywa dowieziony do Malkowa został dostarczony na fragmenty drogi do Soczówek. W Miedznej Murowanej surowiec został rozparcelowany w różnych częściach wsi, w tym na ulicę Złotą, Bankową i Główną, a także w sąsiedniej Straszowej Woli (droga obok szkoły). Kruszywo dowiezione do Myśliborza posłużyło gruntownej modernizacji dróg w jednej, wyjątkowo niedostępnej części wsi, ale również drogi w rejonie Widucha i w najbliższe okolice stadionu „Kasztelana” Żarnów. Transport surowca zgromadzony w Niemojowicach rozwieziono w różne części wsi (Nowiny, Kolonia, Górki). Materiał zwieziony do Ruszenic wystarczył na potrzeby odnowy drogi Ruszenice – Widuch. W Skórkowicach zgromadzone kruszywo dostarczono na teren wsi Poręba, Chorzew, Skumros oraz na drogę, prowadząca do cmentarza. Materiał zwieziony do Soczówek posłużył modernizacji drogi w kierunku Wierzchowiska. Kruszywo zgromadzone w Topolicach zostało dostarczone na drogi prowadzące do Stacji Paliw „Troja” oraz w kierunku Budkowa (dawnej wsi Odrowąż), a surowiec z Trojanowic również został wykorzystany na naprawę dojazdu do stacji benzynowej. Kruszywo dostarczone do Wierzchowiska posłużyło do częściowej odnowy zniszczonej drogi na tzw. „Górki Wierzchowskie”.

 

 

 

Największa ilość surowca trafiła do Żarnowa i została zgromadzona na placu dawnego SKR. Stamtąd rozwożono materiał m.in. na drogi w Sielcu, Nowej Górze (wieś i osiedle górnicze), Bronowie, Niemojowicach i Nadolu. W tej ostatniej miejscowości nawieziono drogę, prowadzącą wzdłuż zalewu w kierunku Miedznej Murowanej. Kruszywem z placu w Żarnowie nawieziono m.in. ulice Zieloną, Cichą oraz drogę prowadzącą za budynkiem starego urzędu gminy. Ponadto wykorzystano je na poprawę nawierzchni placu przed remizą OSP i organizacji parkingu przed Dniami Żarnowa `2011. Nie rozwieziono całości kruszywa, zabezpieczono drobne zapasy. Są one stale wykorzystywane, jako surowiec uzupełniający miejsca awarii wodociągowych. A tych w ostatnim roku mieliśmy w gminie całe mnóstwo, bo ponad 40. Oby w 2012 roku jak najrzadziej się zdarzały, bo wyjątkowo dezorganizują one pracę wójta oraz wszystkich pracowników, odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną