Nasi turyści na zlocie w Lublinie

Dodano: środa, 24 września 2008

W dniach 12-14 września br. odbył się w Lublinie 51 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, gdzie wśród 154 uczestników znalazła się też 8-osobowa reprezentacja Oddziału PTTK w Żarnowie.

Byli to: Grażyna i Włodzimierz Szafińscy, Zdzisława Kowalska i Jadwiga Kozak z Żarnowa oraz Katarzyna Deperasińska, Małgorzata Podlewska, Ewelina Stasiak i Joanna Świątek z Białaczowa. Cele zlotu to: upamiętnienie setnej rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego, popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych Lubelszczyzny, promocja Lublina, popularyzacja turystyki pieszej i wymiana doświadczeń. Otwarcie zlotu odbyło się w gmachu Politechniki Lubelskiej  w którym przygotowano także szereg wystaw, a dalszym elementem były obrady w zespołach problemowych ( nasza grupa uczestniczyła w zespole ds. historii i tradycji). W pierwszym dniu były tez dwie wycieczki po mieście w tym  „Nocne krajobrazy Lublina”. Następny dzień przeznaczony był na wycieczki krajoznawcze po Lubelszczyźnie. Turyści  z Żarnowa uczestniczyli w wycieczce historycznej po Płaskowyżu Nałęczowskim zwiedzając m.in. Dęblin, Gołąb, Puławy, Nałęczów i Wojciechów. Większość miejscowości jest znana szerokiemu ogółowi turystów bo Dęblin to przede wszystkim twierdza i Wyższa Szkoła Wojsk Lotniczych, Puławy – zespół pałacowo – parkowy, Nałęczów – uzdrowisko z Muzeum Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa, ale mniej znane a ciekawe są: Gołąb koło Puław i Wojciechów koło Nałęczowa. W pierwszej z tych miejscowości wzmiankowanej  już w XII wieku są ciekawe kościół zaprojektowany przez architekta flamandzkiego,  późnorenesansowy z dekoracją typu niderlandzkiego i domek loretański z rzeźbami proroków. Jest tu też Muzeum Nietypowych  Rowerów. Miejscowość położono 10km od Puław była świadkiem bitwy wojsk polskich pod dowództwem Stefana Czarnieckiego z wojskami szwedzkimi w 1656 roku. W drugiej miejscowości jest do zwiedzenia Muzeum Sztuki Kowalskiej mające jedno z najbogatszych kolekcji kowalstwa artystycznego a kolekcję tą umieszczono w zabytkowej wieży ariańskiej z XVI wieku. Od 1985 roku odbywają się w Wojciechowie Ogólnopolskie Spotkania Kowali połączone z kiermaszami sztuki kowalskiej. Odwiedzono również kuźnię, w której dla wycieczek organizowane są pokazy pracy kowala.

52 zlot przodowników turystyki pieszej odbędzie się w Jaworze na Dolnym Śląsku.