Odnowiona świetlica w Soczówkach

Dodano: piątek, 26 września 2008

Świetlica  w Soczówkach stała się kolejnym, obok wszystkich wyremontowanych strażnic OSP na terenie gminy Żarnów, obiektem, w którym przeprowadzono termomodernizację.

W ramach przeprowadzonych prac firma remontowo – budowlana wykonała m.in. docieplenie stropu  i podłogi, tynkowanie, wymianę okien i drzwi, nowe pokrycie dachowe,  instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w grzejniki konwekcyjne i przygrzejnikowe zawory termostatyczne oraz nową kotłownię opalaną biomasą, wyposażoną w automatykę pogodowo-czasową.

Całość przedsięwzięcia kosztowała 303 tys. zł., z czego 159 tys. zł. stanowiła pożyczka  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.