Nowa droga asfaltowa w Niemojowicach Nowinach

Dodano: środa, 10 kwietnia 2013

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice – etap I, część 2” w końcu 2012 roku władze samorządowe gminy zleciły wykonanie gruntownej naprawy drogi w Niemojowicach Nowinach. Ta część wsi, znajdująca się w południowej części sołectwa Niemojowice, jest stosunkowo gęsto zaludniona, a droga wiodąca wzdłuż zabudowań była bardzo zaniedbana. Roboty kanalizacyjne zrujnowały i zdewastowały ją tak, że z trudem można było się nią poruszać. Należało zatem drogę odtworzyć tak, by mieszkańcy byli zadowoleni. Odbudowę drogi wykonywała firma drogowa na zlecenie wykonawcy inwestycji kanalizacyjnej – Zakładu Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jana Cedzyńskiego ze Zgórska, w gminie Sitkówka Nowiny (woj. świętokrzyskie).

Początkowe prace drogowców polegały na rozebraniu dotychczasowej, bardzo zniszczonej nawierzchni drogi i wywiezieniu gruzu, a także wykonaniu podbudowy z kruszyw drogowych. Następnie ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (tzw. warstwa wiążąca i ścieralna). Dokonano również bardzo drobnej korekty poboczy. Droga jest stosunkowo krótka, ma bowiem około 300 metrów. Na tyle jednak zarówno gminę, jak i wykonawców inwestycji było stać. Budżet gminy jest bardzo ograniczony, a miejscowości pozbawionych dobrych dróg – bardzo wiele. Mieszkańcy jednak bardzo cieszą się z nowego odcinka drogi w Niemojowicach Nowinach, choć wierzą, że kiedyś nastąpi dalszy ciąg jej budowy…