Nowa droga asfaltowa z Żarnowa do Niemojowic

Dodano: wtorek, 09 kwietnia 2013

Niemojowice to jedno z 30 sołectw w gminie Żarnów. W ostatnim czasie wieś została szczególnie wyróżniona faktem wybudowania tam nowego i pięknego budynku Domu Pomocy Społecznej. Ta inwestycja sprawiła, iż władze gminy Żarnów teren sołectwa musiały w odpowiedni sposób zmodernizować. Nie tylko poprzez doprowadzenie sieci kanalizacyjnej, ale i poprzez budowę nowych dróg asfaltowych. W ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice, etap I”, w końcu 2012 roku wykonano gruntowną naprawę zniszczonej dotychczas drogi, prowadzącej z Żarnowa do Niemojowic. Nowa droga rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Koneckiej i Powstańców Wielkopolskich w Żarnowie, a kończy się na skrzyżowaniu w Niemojowicach (to część wsi zwana Niemojowice – Nowiny). Zadanie zrealizowała firma drogowa na zlecenie wykonawcy sieci kanalizacyjnej – firmy Budkomplex Sp. J. z Bochni (woj. małopolskie).

Początkowe prace drogowców polegały na rozebraniu dotychczasowej, bardzo zniszczonej nawierzchni drogi i wywiezieniu gruzu, a także wykonaniu podbudowy betonowej o grubości 20 cm. Jej całkowita powierzchnia wyniosła aż 3.265 m2. Potem nastąpiło podwójne ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. Najpierw położono na betonowej podbudowie warstwę wiążącą o grubości 4 cm, a potem warstwę ścieralną o tej samej grubości. Po odbudowie powierzchnia drogi wynosi 10.552 m2, a jej długość to prawie 2,1 km. Średnia szerokość nowej drogi wynosi 5 metrów. W ramach inwestycji dokonano również korekty rowów przydrożnych i poboczy, a także regulacji bardzo licznych przy nowej drodze studzienek kanalizacyjnych. Po tej modernizacji teren jest doskonale „uzbrojony” i w pełni przystosowany dla potencjalnych inwestorów, na których Nasza Gmina od wielu, wielu lat czeka.

Mieszkańcy ul. Powstańców Wielkopolskich w Żarnowie oraz wszyscy zamieszkujący sołectwo Niemojowice, bardzo cieszą się z nowej inwestycji drogowej. Warto podkreślić, iż sołectwo Niemojowice pod względem powierzchni jest jednym z największych w Gminie Żarnów. W jego skład wchodzą dawne samodzielnie wsie: Niemojowice – Nowiny, Niemojowice – Kolonia i Niemojowice – Górki. Sołectwo od północy graniczy z Gminą Białaczów, a od wschodu – z gminą Końskie (woj. świętokrzyskie). Sołtysem wsi jest Elżbieta Gorycza, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą Czesława Szczegielniak, Tadeusz Szczegielniak i Joanna Karbownik.