Nowe ulice w Żarnowie

Dodano: niedziela, 17 marca 2013

Mimo, iż Żarnów nie posiada praw miejskich, to jednak ma charakter okazałego (choć niestety, nieco zaniedbanego) miasteczka, w którym znajduje się wiele ulic i placów. Położenie miejscowości na skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także rozwój budownictwa jednorodzinnego, sprawiały, iż w ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się nowe nazwy ulic. Nastał kolejny czas, by niektóre gminne drogi w Żarnowie, przy których budowane są domy, zyskały miano ulic, którym nadano nowe nazwy.

 

W końcu 2012 roku Rada Gminy w Żarnowie – na wniosek wójta – podjęła uchwałę, w wyniku której nadane zostały nazwy sześciu ulicom w Żarnowie. Ten akt prawa miejscowego został poprzedzony konsultacjami społecznymi, przeprowadzonymi z mieszkańcami Żarnowa w miejscowej remizie OSP.

Nowa droga asfaltowa koło cmentarza, prowadząca z Żarnowa w kierunku wsi Paszkowice, to od niedawna ul. Górnicza. Ten drogowy trakt zawsze prowadził miejscowych do licznych szybów, szybików i hałd górniczych, których pozostałości znajdują się jeszcze w rejonie Paszkowic i okolicznych wsi. Nazwa upamiętnia górników, którzy przez setki lat przemieszczali się tędy do pracy.

Droga gruntowa prowadząca od ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku na północ zyskała miano ul.  Wiatrakowej. W najbliższym rejonie znajdował się słynny w Żarnowie wiatrak – koźlak, który przed kilkunastu laty został rozebrany. Nazwa nowej ulicy upamiętnia ten fakt.

Gminną drogę gruntową, równoległą do ul. Szerokiej, na południe od Żarnowa (w kierunku Lasu Sieleckiego), na wniosek mieszkańców nazwano  ul. Spacerową. Dojazd do tej ulicy znajduje się od ulicy Przedborskiej. Rejon ten ulicy to tzw. „Kantoria”, historyczny teren miejski, którego właścicielami przed wiekami byli kantorzy sandomierscy.

Utwardzona płytami betonowymi droga, prowadząca do oczyszczalni ścieków w Żarnowie, obok cmentarza cholerycznego św. Otylii, zyskała nazwę ul. Składowej.  W tym rejonie nikt nie mieszka, choć znajdują się tam dawne budynki produkcyjne, magazynowe i składowe, którymi przed   laty   administrowała GS „SCh” w Żarnowie.

Drogę gruntową usytuowaną na obrzeżach Żarnowa od strony drogi, prowadzącej do Kielc (od ul. 17-go stycznia), prowadzącą w kierunku Sieleckiej Góry, nazwano  ul. Sielecką.

Z kolei droga gruntowa stanowiąca dojazd od strony ulicy Sieleckiej (za starym budynkiem Urzędu Gminy) zyskała miano ul. Krótkiej. Jest to najkrótsza uliczka w Żarnowie.

Do tej pory w Żarnowie znajdowały się następujące ulice i place: plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, plac 900-lecia, ul. Szeroka, ul. Konecka, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. 17-go stycznia, ul. Cicha, ul. Przedborska, ul. Polna, ul. Wolności, ul. Piotrkowska, ul. Opoczyńska, Osiedle Bartoszewicza, ul. Leśna, ul. Wesoła, ul. Zielona, ul. Topolowa, ul. Źródlana, ul. Targowa, ul. Strażacka i ul. Szkolna.

Od niedawna pojawiła się nowe nazwy ulic: ul. Górnicza, ul. Wiatrakowa, ul. Spacerowa, ul. Składowa, ul. Sielecka i ul. Krótka.

Reasumując, stwierdzić zatem należy, że w Żarnowie znajduje się 27 ulic i placów. Czy nie nadszedł już czas, by wystąpić o przywrócenie praw miejskich?