XVII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: sobota, 16 marca 2013

Już po raz siedemnasty liczna rzesza dzieci, młodzieży i dorosłych, ceniących piękno ojczystej mowy i wrażliwych na mądrość jej ukrytych myśli,spotkała się w gościnnych progach Domu Kultury w Żarnowie.

W Przeglądzie Poezji „Krajobrazy Polskie„, który odbył się 15 marca 2012 roku wzięło udział 22 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Białaczowa, Klewa, Miedznej Drewnianej, Opoczna, Paradyża, Petrykóz, Przedborza, Wójcina i Żarnowa. W pięcioosobowym składzie jury zasiedli: przewodnicząca Bożena Świątek-Mazur – dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, Ewa Borończyk – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie, Grażyna Doniec – polonistka z Gimnazjum w Żarnowie, Anna Służalec – reprezentująca Urząd Gminy w Żarnowie oraz Waldemar Pasula – były dyrektor SP w Żarnowie. Wszystkich przybyłych powitał prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński, a następnie Krzysztof Nawrocki – wójt Gminy Żarnów, który objął patronat honorowy nad imprezą. Kolejno występujący wykonawcy z wielką pasją prezentowali przygotowane teksty poetyckie, niektóre nawet rodzimych poetów zrzeszonych w opoczyńskim klubie literackim „Nad Wąglanką„. Na 22 zgłoszonych wykonawców jury wyróżniło i przyznało nagrody 12 osobom w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I – III najlepszą okazała się Aleksandra Pisiałek, uczennica Szkoły Podstawowej w Żarnowie, II-gie miejsce uzyskała Marta Kaczmarek, reprezentująca Szkołę Podstawową w Klewie, a III miejsce przypadło w udziale Marcie Krzywkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Wyróżniono także Paulinę Dudę ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach.

W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zdobyła Justyna Danielik ze Szkoły podstawowej w Wójcinie, II miejsce przypadło Kamilowi Salamadze ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, a III miejsce – Dagmarze Gołąb również z Żarnowa. Wyróżnienie przyznano uczniowi Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej Krzysztofowi Purgatowi.

W kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych dwie równorzędne I miejsca uzyskali: Karolina Ruszkiewicz z Gimnazjum w Żarnowie i Adrian Półtorak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. II miejsca nie przyznano, natomiast III miejsce powędrowało do Kamili Brzeskiej z Gimnazjum w Żarnowie. Ponadto wyróżniono Paulinę Lizińczyk z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu . Wszystkim wyżej wymienionym wręczono nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Fundatorem nagród i poczęstunku był Urząd Gminy w Żarnowie.