Uwaga na niewypały w okolicach Żarnowa!

Dodano: niedziela, 17 marca 2013

Wszelkie roboty ziemne, realizowane na naszym terenie, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. W okresie II wojny światowej okolice Żarnowa były miejscem licznych walk i potyczek z hitlerowcami. Pod koniec wojny, w styczniu 1945 roku kilkukrotnie ścierały się tutaj formacje Wehrmachtu z oddziałami Armii Czerwonej. Niestety, pozostały po tych krwawych wydarzeniach istotne ślady…

Według źródeł encyklopedycznych, niewypał to amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu. Podobnym pojęciem jest niewybuch, który odnosi się jednak nie do ładunku miotającego, lecz do ładunku wybuchowego. Pojęcia niewypału używa się wobec dwóch rodzajów amunicji: wybuchającej z siłą mniejszą od detonacji, oraz zapalającej się. Przyczyną powstania niewypału może być nieuruchomienie lub złe działanie zapalnika, zmiany chemiczne w samym materiale itp. Za niewypały nie uważa się środków właściwie składowanych, a jedynie te, które zostały użyte, ale nie zadziałały, lub zadziałały nieprawidłowo, skutkiem czego mogą nadal stanowić niebezpieczeństwo. Oprócz tego za niewypały uważa się również środki pozbawione właściwego nadzoru i kontroli, np. gdzieś wykryte, niewiadomego pochodzenia, uszkodzone, przeterminowane itp. Sposób obchodzenia się z niewypałami oraz metody ich niszczenia regulują szczegółowo odpowiednie instrukcje dla saperów. Przede wszystkim zabroniony jest jakikolwiek kontakt osób postronnych z niewypałami, gdyż środki tego typu zachowują zazwyczaj swoją aktywność przez bardzo długi czas i może się zdarzyć, iż bardzo delikatny bodziec (np. uderzenie szpadlem lub łyżką koparki) spowoduje eksplozję niewypału.

W ostatnim czasie takie niewypały znaleziono w Naszej Gminie, m.in. w rejonie ulicy Przedborskiej w Żarnowie, a także w Niemojowicach, podczas prac ziemnych przy plantowaniu terenu obok nowej świetlicy wiejskiej. Za każdym razem gminne służby powiadomiły saperów, którzy wywieźli niebezpieczne znaleziska. Bądźmy ostrożni przy wykonywaniu jakichkolwiek prac ziemnych…