Wyróżnienie dla Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 18 marca 2013

W ostatnim czasie Gmina Żarnów otrzymała wyróżnienie od firmy BIG InfoMonitor. Firma stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Współpracuje z samorządami w kraju. Gromadzi i dostarcza wiarygodne informacje gospodarcze oraz udostępnia unikalne dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Wspiera procesy windykacyjne. Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów.

Gmina Żarnów otrzymała dyplom „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2012”, którego skan prezentujemy poniżej…