Oddanie do użytku kolejnego odcinka „schetynówki”: drogi Marcinków – Tomaszów

Dodano: sobota, 06 kwietnia 2013

Nie od dziś wiadomo, że najważniejszymi drogami lokalnymi w Naszej Gminie są dwie drogi powiatowe, łączące Żarnów ze Skórkowicami. Jedna z nich prowadzi przez Marcinków i Ruszenice, a druga przez Pilichowice, Zdyszewice i Siucice. Wiemy doskonale, jaki był stan ich nawierzchni od dziesięcioleci. Nie było żadnych poważniejszych remontów od wielu, wielu lat! Władze samorządowe Gminy Żarnów w tej kadencji postanowiły zmienić ten stan rzeczy i we współpracy z władzami powiatu opoczyńskiego, podjęły inicjatywę remontu drogi Żarnów – Marcinków – Skórkowice. Został sporządzony kosztowny projekt budowy całej drogi i zaplanowano kolejne etapy realizacji. I to w trudnych, kryzysowych latach…

W 2011 roku mieszkańcy Naszej Gminy bardzo cieszyli się z oddania do użytku nowej drogi Żarnów – Marcinków. Czy ktoś jeszcze pamięta fatalny stan nawierzchni ulicy Przedborskiej w Żarnowie i nierówne chodniki koło szkoły? Przypomnijmy, właśnie w 2011 roku gruntownie wyremontowany został długi odcinek drogi Żarnów – Marcinków, mający długość 3,2 km. W 2012 roku na mapie inwestycji drogowych w regionie, pojawiła się nowa kompleksowo wyremontowana droga prowadząca z Marcinkowa do Tomaszowa o długości 2,4 km. To wielki wspólny sukces dwóch samorządów – gminnego i powiatowego.

W dniu 15 października 2012 roku zakończone zostały roboty budowlane, związane z realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku: granica powiatu opoczyńskiego – Skórkowice – Żarnów. Etap II, odcinek Tomaszów – Marcinków”. Zadaniem objęty był wspomniany odcinek drogi o długości 2,4 km, rozpoczynający się w miejscu zakończenia robót drogowych z 2011 roku i prowadzony do końca zabudowań wsi Tomaszów. Zakres rzeczowy robót drogowych obejmował poszerzenie jezdni do 6 m wraz z gruntownym wzmocnieniem podbudowy, a także wykonanie nowej nawierzchni, składającej się z dwóch warstw – ścieralnej (5 cm) i wiążącej (7 cm). Ponadto zostały wykonane chodniki dla pieszych z kolorowej kostki brukowej w terenach zabudowanych miejscowości Tomaszów i Marcinków, a w samym Marcinkowie wybudowano dwie zatoki autobusowe, gdzie postawiono estetyczne przystanki. Na całym odcinku drogi odtworzono rowy przydrożne, przebudowano zjazdy gospodarcze do pół i posesji oraz wyremontowano przepusty pod drogą. Na zakończenie robót wykonano oznakowanie pionowe i grubowarstwowe oznakowanie poziome drogi (linie rozdzielające obydwa pasy jezdni). Droga została oficjalnie oddana do użytku w dniu 4 grudnia 2012 roku, kiedy zorganizowano skromną uroczystość przecięcia wstęgi i poświęcenia drogi oraz samochodu do przewozu dzieci z żarnowskich szkół. Dokonał tego ks. Sławomir Rak, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Chełstach. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminy i powiatu, radni, sołtysi i okoliczni mieszkańcy.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła ponad 2,8 mln zł. 30% tej kwoty, czyli ok. 841 tys. zł pochodziło z budżetu Wojewody Łódzkiego ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Pozostała kwota w równych częściach – po ok. 982 tys. zł została sfinansowana przez Powiat Opoczyński i Gminę Żarnów. Wykonawcą robót drogowych, tak jak w 2011 roku, było Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”, mające swoją siedzibę w Górkach Szczukowskich k. Kielc.

Gdy trwały roboty w 2012 roku i inwestycja drogowa Marcinków – Tomaszów zbliżała się do końca, wszyscy zadawali sobie pytanie – czy i kiedy nastąpi dalszy etap tej inwestycji? Informujemy zatem wszem i wobec, iż już w 2013 roku! W drugiej połowie roku będzie kontynuowana budowa drogi powiatowej nr 1504E Żarnów – Skórkowice na odcinku Tomaszów – Afryka! Odbywać się będzie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Jest to kolejna edycja budowy tzw. „schetynówek” w Polsce. Złożony wniosek został bardzo dobrze przygotowany, znów wysoko oceniony i uzyskał zgodę na realizację. Całkowicie zmodernizowana i wykonana według unijnych standardów droga, będzie również 6-metrowej szerokości. Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w bardziej korzystnych niż 2012 roku, następujących proporcjach: 50% środki budżetowe, po 25% – środki własne samorządów gminy i powiatu (takich, jak w 2011 roku). Przypomnijmy, w 2012 roku tylko 30% stanowiły środki budżetowe, a po 35% – środki własne samorządów gminy i powiatu.

Według informacji medialnych, nadchodzi sprzyjający czas dla budownictwa drogowego, środki w budżecie państwa w najbliższych latach mają być zarezerwowane. Jeśli znajdą się pieniądze w budżetach powiatu i gminy Żarnów, to budowa tej drogi będzie dalej realizowana, czego wszyscy bardzo byśmy chcieli. Przypomnijmy, iż już dawno był sporządzony projekt budowy całej drogi powiatowej nr 1504E z Żarnowa do Skórkowic i granic powiatu. Kiedy modernizacji poddany zostanie następny, wyjątkowo zaniedbany dalszy odcinek Afryka – Ruszenice – Skórkowice – granica powiatu opoczyńskiego? Zależy to nie tylko od możliwości finansowych gminy i powiatu, ale i od uchwał rad obydwu samorządów. Miejmy nadzieję, iż tak się stanie…