Oferta dla bezrobotnych mieszkańców gminy Żarnów!

Dodano: czwartek, 15 września 2011

Wszystkich zainteresowanych podjęciem legalnej i bezpiecznej pracy za granicą zapraszamy na spotkanie informacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.09.2011 r. (poniedziałek) o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu przy ul. Armii Krajowej 2A, pokój nr 13 (I piętro).
Poprowadzi je doradca EURES Polska (Sieć Europejskich Ofert Pracy), Marcin Lewandowski – pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o kontakt z pośrednikami pracy do dnia 23 września 2011 r.:

 • osobiście: w siedzibie PUP w Opocznie pok. 17, 18, 19 oraz w Punkcie Potwierdzenia Gotowości Bezrobotnych w Drzewicy, ul.Warszawska 11;
 •  telefonicznie: (44) 736 14 45 wew. 192;
 •  drogą elektroniczną: j.wojcik@pupopoczno.pl

 

Z uwagi na fakt, iż coraz więcej osób z naszego regionu decyduje się na wyjazd do pracy za granicę naszego kraju – publikujemy kilka praktycznych wskazówek dla potencjalnych wyjeżdżających. Wiele osób decyduje się na wyjazd za granicę do pracy. Poszukując odpowiedniego zatrudnienia korzystają oni nie tylko z ofert urzędów pracy, agencji zatrudnienia, ale też poszukują pracodawcy „na własną rękę”, wykorzystując prywatne kontakty, czy też wyszukując ogłoszenia w prasie lub internecie. Pragniemy zwrócić uwagę, że wyjazd do pracy powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań czy wręcz kłopotów.

Staraj się postępować zgodnie z poniższymi radami:

 1. Zawsze, w miarę możliwości, sprawdź swojego pracodawcę: obejrzyj stronę internetową pracodawcy, spróbuj poznać opinie innych pracowników na temat pracodawcy przeglądając odpowiednie fora internetowe. Upewnij się, czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje. Podchodź z dystansem do ofert, w których podany jest tylko telefon komórkowy. Zapytaj pracodawcę, gdzie i pod jakim numerem zarejestrował swoją działalność.
 2. Korzystaj z usług urzędów pracy lub agencji zatrudnienia. Korzystaj z usług urzędów pracy lub agencji zatrudnienia.
 3. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia:
  • sprawdź, czy agencja posiada odpowiedni certyfikat czy agencja posiada odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl);
  • upewnij się, czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą.
  • poproś o numery telefonów do pracodawcy zagranicznego oraz do osób, które już skorzystały z jego oferty pracy, abyś mógł z nimi skonsultować warunki pracy i wymagania pracodawcy;
  • bezwzględnie domagaj się spisania z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.;
  • pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy zagranicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (np. tłumaczenie dokumentów, koszty podróży);
  • pobieranie przez agencję opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa

TWOJA PRACA W EUROPIE

 1. Dowód wpłaty na konto nieuczciwego pośrednika nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Do zakładania kont bankowych mogą być wykorzystywane podstawione osoby.
 2. Nie przepłacaj za przejazd, zanim zapłacisz agencji za podróż sprawdź, ile wynoszą ceny u innych przewoźników;
 3. Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez agencję, często zdarza się, że mieszkanie, za którego wynajem zapłaciłeś, nie istnieje.
 4. Kup bilet powrotny, jeżeli Twoje plany pracy za granicą nie powiodą się, to będziesz mógł wrócić bez problemu do domu.
 5. Sprawdź, ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju, w niektórych krajach Unii Europejskiej „życie” jest bardzo drogie, dlatego też zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy „na początek”.
 6. Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe, jeżeli nie mówisz dobrze w języku pracodawcy, Twoje szanse na znalezienie pracy maleją.
 7. Sprawdź, gdzie mieści się polski konsulat, najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju; weź również ze sobą dane kontaktowe znajomych osób, które już tam są.
 8. Bądź świadomy swoich praw, zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie należy zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej).
 9. Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy.
 10. Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju – ewentualne spory pomiędzy Tobą, a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.
 11. Nie łam prawa, nie zgadzaj się na pracę „na czarno”. Pamiętaj, że w większości państw Unii Europejskiej Polacy mogą pracować bez zezwoleń na pracę.

Możesz skorzystać z informacji na stronach internetowych: www.eures.europa.eu lub www.eures.praca.gov.pl.