Oferta dla poszukujących pracy osób bezrobotnych z Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 03 kwietnia 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż jest w trakcie realizacji projektu „LEPSZE JUTRO” w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zachęcamy do kontaktu z PUP Opoczno i skorzystania z oferty…

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie: www.pupopoczno.pl i w siedzibie urzędu.

Telefon kontaktowy (44) 736 14 45 (48) wew. 006.