Podpisano umowę na realizację zadania finansowanego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” w 2022 roku.

Dodano: poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości 84 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” dla zadania pn.: „Budowa studni kazimierskiej w sołectwie Żarnów”.

W dniu 19.08.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej dla sołectwa Żarnów w ramach naboru „ Infrastruktura sołecka na plus” dla ww. zadania na kwotę
84 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie „studni kazimierskiej” wraz z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem w parku znajdującym się na P.J Piłsudskiego
w Żarnowie. Planuje się do wykonania konstrukcję typową dla tego typu obiektów, opartą na czterech masywnych, drewnianych słupach i czterospadowym dachem, która będzie pokryta gontem. Wewnątrz obiektu znajdował się będzie zdrój uliczny i miejsca do siedzenia. Planuje się również wykonanie nasadzeń w ilości 50 szt.

Ww. projekt będzie finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 Termin realizacji ww. projektu: 31.12.2022 r.
Infrastruktura Sołecka na plusMapa Gminy Żarnów