Podpisano umowę na realizację zadania współfinansowanego w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus” w 2022 roku.

Dodano: piątek, 29 lipca 2022

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości 90 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus” dla zadania pn.: „Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach”.

W dniu 28.07.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach naboru „ Infrastruktura sportowa plus” dla ww. zadania na kwotę 90 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się modernizację obiektu sportowego w miejscowości Pilichowice. Przedmiot realizacji obejmował będzie prace polegające na wykonaniu systemu nawadniania wraz z odtworzeniem płyty boiska naturalnego pełnowymiarowego oraz dostawę i montaż bramek stacjonarnych aluminiowych do piłki nożnej wraz z siatkami. Planuje się także dostawę i montaż trybun sportowych zewnętrznych, dostawę i montaż wiaty dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej. W ramach zadania planuje się również modernizację ogrodzenia boiska sportowego, a także wykonanie chodnika (wykonanie podłoża pod trybuny sportowe, wiaty dla zawodników oraz dla opieki medycznej).

Planowane prace modernizacyjne mają na celu poprawę infrastruktury sportowej, co przyczyni się do upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żarnów oraz województwa łódzkiego. Modernizacja obiektu sportowego poszerzy możliwości rozwoju fizycznego zawodników, a także  wpłynie na podniesienie aktywności fizycznej lokalnej społeczności.

Ww. inwestycja współfinansowana będzie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji ww. projektu: 30.11.2022 r.

Mapa Gminy Żarnów