Poseł Krystyna Ozga w Żarnowie

Dodano: piątek, 25 listopada 2011

24 listopada 2011 roku na zaproszenie władz samorządowych gminy Żarnów przybyła do Żarnowie b. Wicewojewoda Łódzki, a obecnie poseł na Sejm RP Krystyna Ozga. Z tej okazji zorganizowano dwa spotkania – w Urzędzie Gminy oraz Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie. W urzędzie b. wicewojewodzie, osobie koordynującej akcję ratowniczą i zaangażowanej w likwidację skutków kataklizmu z 14 lipca, podziękowano za współpracę z gminą i gratulowano zdobycia mandatu posła.

 

W spotkaniu uczestniczyli wójt Krzysztof Nawrocki, sekretarz Bogdan Kubiszewski, skarbnik Edyta Belica, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gawryś, a także przedstawiciele zniszczonej przez nawałnicę wsi Topolice – sołtys Henryk Twardowski i prezes tamtejszej jednostki OSP – Jacek Świątek. W spotkaniu wziął udział również przedstawiciele władz powiatu – starosta Jan Wieruszewski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Baranowski. Krystyna Ozga przybyła w towarzystwie swoich współpracowników Waldemara Drucha i Zofii Pawlik. W spotkaniu uczestniczył również współpracujący z gminą Jakub Głębowski – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim.

Później wyjechano do Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie. Tam odbyła się okolicznościowa akademia z udziałem gimnazjalistów, którzy zaprezentowali swe talenty wokalno-instrumentalne i artystyczne. Podczas spotkania recytatorskie umiejętności zaprezentowała Karolina Ruszkiewicz, laureatka XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy. Gromkimi brawami dziękowano nie tylko Karolinie, ale i innym gimnazjalnym artystom, którzy demonstrując liczne talenty, znakomicie promują szkołę i gminę Żarnów. Na akademię zaproszono również reprezentację uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie.

Poseł Krystyna Ozga przekazała wójtowi 80 zaproszeń dla dzieci z terenu gminy na kolonie zimowe do Zakopanego. Trafią one do dzieci ofiar nawałnicy z 14 lipca b.r., a więc wszystkich tych, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach domowych, rolnych i leśnych. W związku z tym, podczas najbliższych ferii zimowych 80 dzieci wybranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie oraz dyrekcje żarnowskich szkół wyjedzie na zimowiska do Zakopanego. Organizatorem wyjazdu jest Komenda Hufca ZHP im. Dywizjonu 303 w Łasku.

Podczas spotkań wójt gminy w imieniu całego społeczeństwa serdecznie podziękował za pomoc, którą Krystyna Ozga udzieliła gminie Żarnów po nawałnicy. Pani poseł podziękowała z kolei za poparcie udzielone jej przez mieszkańców regionu podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.