Poświęcenie figury Matki Bożej w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach

Dodano: środa, 12 czerwca 2013

W dniu 10 czerwca 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Było nią poświęcenie Figury Matki Bożej, która została wykonana przez rzeźbiarza Pana Wojciecha Grzędowskiego z miejscowości Petrykozy. Surowiec na jej wykonanie pobrano z wiatrołomu drzewa pochodzącego z parku otaczającego Pałac Małachowskich w Białaczowie, po nawałnicy z 14 lipca 2011 roku. Postument Matki Bożej będzie miejscem czci Matki Bożej oraz sentymentalną pamiątką, jaka pozostała po Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. Dodajmy, iż rzeźbiarz Wojciech Grzędowski jest autorem pomnika kasztelana żarnowskiego Warcisława Chomętowskiego, który w 2010 roku został odsłonięty przy żarnowskim gimnazjum.

Gościem honorowym tej uroczystości była poseł na Sejm RP Elżbieta Radziszewska, która po raz pierwszy przybyła do Niemojowic. Przypomnijmy, poseł Radziszewska nieprzerwanie od 1997 roku zasiada w Sejmie RP, a w latach 2008-2011 pełniła funkcje ministerialne w rządzie (była m.in. sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania). Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili również starosta Marek Ksyta, przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie Andrzej Kopania, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Opocznie Paweł Kosno, wójt gminy Białaczów Jan Jóźwik, wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, sekretarz powiatu Grażyna Wielgus, zastępca wójta gminy Białaczów Barbara Goworek, sekretarz Gminy Żarnów Bogdan Kubiszewski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Wiesława Kurowska, kierownik referatu organizacyjnego UG w Żarnowie Elzbieta Przybył, a także proboszcz parafii św. Mikołaja w Żarnowie ks. kan. Jan Dereń.

Zaproszeni goście, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej zgromadzili się wokół Figury Matki Bożej, która została poświęcona przez ks. kan. Jana Derenia. Po uroczystości odbyła się część artystyczna przygotowana przez mieszkańców DPS w Niemojowicach, która została poprzedzona powitaniem gości przez dyrektor Renatę Konecką. W swoim wystąpieniu podziękowała między innymi Wójtowi Gminy Białaczów za wsparcie, pomoc i opiekę oraz Wójtowi Gminy Żarnów za aktualną współpracę. Przedstawiciele mieszkańców powitali gości i wręczyli poseł Elżbiecie Radziszewskiej kwiaty i drobny upominek za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na budowę domu. Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie obiektu, które wyzwoliło wiele pozytywnych emocji wśród zaproszonych gości.