Projekt „Przełamać Bariery. Uwolnić Energię” w Żarnowie

Dodano: niedziela, 01 maja 2011

Przypominamy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kontynuuje w 2011 roku realizację projektu “Przełamać Bariery. Uwolnić Energię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania w ramach tego projektu odbywają się również w Żarnowie, a nasi mieszkańcy są tzw. beneficjentami projektu. Zajęcia grupowe prowadzone są m.in. dla osób niepełnosprawnych.

      Głównym celem projektu jest zwiększenie integracji społeczno-zawodowej i podniesienie jakości świadczonych usług przez PCPR na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opoczyńskiego

Cele szczegółowe zakładają:

 • zwiększenie kompetencji społecznych beneficjentów
 • ukierunkowanie dalszej drogi szkolnej lub zawodowej
 • zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy
 • zwiększenie umiejętności w radzeniu sobie z problemami życiowymi
 • zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
 • integracja uczestników ze sobą i ze społeczeństwem

W 2011r. proponowane są następujące formy wsparcia:

 • szkolenia pod indywidualne potrzeby beneficjentów
 • diagnoza zawodowa i edukacyjna
 • trening kompetencji społecznych
 • poradnictwo i wsparcie indywidualne
 • poradnictwo prawne
 • rehabilitacja na basenie
 • fitness
 • wycieczka krajoznawcza
 • impreza integracyjna

Godne podkreślenia jest to, iż projekt skierowany jest do wychowanków rodzin zastępczych placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych (kobiet i mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej pracujących i niepracujących, będących w wieku aktywności zawodowej

     Przypominamy, iż w Domu Kultury w Żarnowie odbywać się będą treningi kompetencji społecznych (warsztaty z psychologiem i pedagogiem) oraz warsztaty animacji lokalnej (twórczość ludowa regionu opoczyńskiego). Inauguracja tych zadań już w kwietniu `2011 się odbyła. Poniżej: harmonogram najbliższych spotkań w Żarnowie:

Trening kompetencji społecznych w 2011 roku: 2 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca (sobota), 2 lipca, 6 sierpnia, 10 września, 8 października i 5 listopada – w godzinach 8.30 – 18.30.

Warsztaty animacji lokalnej (twórczość ludowa regionu opoczyńskiego) w 2011 roku: 9 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 9 lipca i 13 sierpnia – godzinach 8.30 – 18.30.W ramach projektu w żarnowskim Domu Kultury odbywać się również będą konsultacje z prawnikiem. Inauguracja takich spotkań nastąpiła 8 kwietnia 2011 roku (godz. 16.00 – 18.00), a następne odbędą się 7 maja (13.30 – 15.00), 4 czerwca (13.30 – 15.00), 2 lipca (13.30 – 15.00) i 6 sierpnia 2011 (również w godzinach 13.30 – 15.00).

      Warto podkreślić, iż projektowi towarzyszyć będą atrakcyjne formy wypoczynku. I tak, uczestnicy wyjadą na 4-dniową wycieczkę integracyjną na trasie: Jura Krakowsko-Częstochowska – Kraków – Wieliczka – Wadowice, a także dwudniowy wyjazd edukacyjno-kulturalny. Ponadto zorganizowane zostanie wyjazdowe spotkanie integracyjne dla młodzieży i pełnoletnich wychowanków, a także uroczystość mikołajkowa z wręczeniem paczek żywnościowych dla wszystkich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Armii Krajowej 2,
26-300 Opoczno
tel./fax 44 754-25-69