Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Dodano: piątek, 17 lutego 2012

Oddział PTTK w Żarnowie od 15 lat dba o upamiętnianie ważnych rocznic i troszczy się by wspólnie z dziećmi i młodzieżą szkolną zachować pamięć o tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny i oddali za nią życie. Wystarczy wymienić kilka imprez związanych z historycznymi wydarzeniami jak np. Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Rajd Niepodległości czy Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego.

Tegoroczna wędrówka powstańczym szlakiem przebiegała od Rożenka do Aleksandrowa (5 km) a zgromadziła 93 osoby w tym dzieci i młodzież z SKKT/PTTK w Aleksandrowie, Białaczowie, Skotnikach, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowie oraz gimnazjów w Białaczowie, Przedborzu i Żarnowie. Wcześniej jednak grupy turystów zgromadziły się przy pomniku Powstańców Styczniowych w Rożenku, gdzie złożono wiązanki i zapalono znicze, oddając hołd bohaterom z lat 1863/1864. Pogadankę na temat genezy i przebiegu powstania styczniowego wygłosił prezes PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński.

Wyjątkowo udana jak na tę porę roku pogoda sprzyjała turystom zmierzającym do Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, gdzie zaplanowano zakończenie rajdu. Całość ubezpieczała grupa strażaków z gminy Aleksandrów dbających o porządek i bezpieczeństwo piechurów na trasie. Po dojściu na metę uczestnicy rajdu wysłuchali programu artystycznego przygotowanego przez młodzież ze szkoły w Aleksandrowie pod kierunkiem Jadwigi Stańczyk. Kolejną atrakcją imprezy była prezentacja multimedialna o powstaniu styczniowym poprowadzona przez zastępcę wójta gminy Aleksandrów Pawła Mamrota. On też przygotował ciekawą prezentację o walorach turystyczno-krajoznawczych gminy Aleksandrów, przedstawioną w czasie gdy wybrani ochotnicy z kilku szkół zakończyli pisanie testu wiedzy o powstaniu styczniowym. Pierwsze miejsce w konkursie historycznym zdobył Sebastian Szewczyk z Gimnazjum w Żarnowie. Drugie równorzędne miejsca uzyskali: Paulina Rudzka i Agata Dzitkowska z SP w Aleksandrowie oraz Dominik Sitkowski z Gimnazjum w Białaczowie. Wszystkim zwycięzcom wręczono ciekawe nagrody książkowe.

 

 

Zakończenie rajdu było też okazją do wręczenia odznak turystyki pieszej. I tak odznakę brązową OTP otrzymała Karolina Kania, uczennica Gimnazjum w Żarnowie, odznaki popularne wręczono Małgorzacie Zielińskiej z SP w Białaczowie oraz Mai Gaworowskiej i Klaudii Wiśniewskiej z SP w Woli Krzysztoporskiej. Miłym akcentem było wręczenie legitymacji członkowskiej uczennicy klasy III SP w Żarnowie Paulinie Gołąb. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe i kolorowe zakładki do książek oraz posiłek przygotowany przez nauczycielki w Aleksandrowie. Drużyny rajdowe otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

XV Rajd Szlakiem Postania Styczniowego był formą uczczenia 149 rocznicy wybuchu jednego z największych zrywów niepodległościowych w XIX wieku, a jednocześnie stał się okazją do poznania interesujących zakątków gminy Aleksandrów, integracji dzieci i młodzieży z różnych szkół oraz popularyzowania turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku.