Stypendia dla uzdolnionej młodzieży żarnowskich szkół

Dodano: wtorek, 13 września 2011

Mamy w Żarnowie bardzo zdolną młodzież, osiągającą celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, często pochodzącą z niezamożnych i ubogich rodzin. Być może staną się oni stypendystami II edycji Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i samych uczniów do lektury zamieszczonej poniżej ulotki, a także regulaminu, zamieszczonego na stronie www.stypendium.info.pl.