ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dodano: sobota, 21 maja 2011

O Świętach Narodowych w Żarnowie zawsze się pamięta…  Z tej okazji zawsze organizowane są uroczystości, czczące kolejne rocznice odzyskania niepodległości Polski (11 listopada) czy też uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wielką rangę tego ostatniego święta podnosi fakt, iż jest to również święto kościelne – Matki Bożej Królowej Polski, od lat uroczyście obchodzone w Żarnowie – również w latach minionego ustroju. „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!” Tak śpiewamy w pięknej, starej pieśni religijnej. 3 maja, święto narodowe i jednocześnie uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – to doskonała okazja, by przypomnieć sobie, co znaczą te słowa. Owe „z dawna” oficjalnie zaczyna się od ślubów króla Jana Kazimierza, choć przecież Maryja zawsze była nam Hetmanką. Z Jej imieniem na ustach do boju w obronie Ojczyzny ruszało polskie rycerstwo i zwyciężało, a narodowym hymnem była najstarsza polska pieśń religijna, przywołująca imię Bogurodzicy. W Żarnowie przyjął się zwyczaj, że 3 maja odbywa się msza w intencji Ojczyzny, podczas której wspomina się też żołnierzy 25 pułku piechoty Armii Krajowej.Rocznicę Konstytucji 3 Maja świętuje się również we wszystkich szkołach naszej gminy. Z uwagi na fakt, iż 3 maja jest dniem wolnym od pracy, uroczyste akademie odbywają się w czasie dni nauki szkolnej. Jedna z akademii odbyła się w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Przygotowali ją uczniowie klas IIb, Vb i Vc pod kierunkiem Jolanty Kantor i Małgorzaty Kubiszewskiej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie w prozie i poezji podkreślili znaczenie Konstytucji 3 Maja dla państwowości polskiej. Zwrócili uwagę na poświęcenie wielu pokoleń Polaków walczących o lepszy los dla naszej Ojczyzny, dzięki którym żyjemy dziś w wolnym i niepodległym kraju. Oprawę muzyczną stanowiły znane pieśni „Witaj majowa jutrzenko”, „Jak długo w sercach naszych”, „Ojczyzna” w wykonaniu chóru szkolnego, a  na pianinie akompaniował uczeń klasy Vb Tomasz Białecki. Ciekawie zaprezentowali się uczniowie klasy IIb, którzy  zagrali na flażoletach piosenkę „Płynie Wisła, płynie”. W dniu 3 maja 2011 r. ta akademia  została  przedstawiona szerszej społeczności w czasie mszy za Ojczyznę w parafialnym kościele św. Mikołaja w Żarnowie. W uroczystej mszy uczestniczyły poczty sztandarowe – Szkoły Podstawowej im. J. Bartoszewicza, Gimnazjum im. 25 pułku piechoty AK, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie oraz  koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Żarnowie. Rangę patriotycznej uroczystości podkreślała obecność władz samorządowych gminy, radnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i harcerzy. W uroczystej mszy wzięli również udział miejscowi kombatanci.Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz licznych mieszkańców Żarnowa na cmentarz parafialny, gdzie przy kwaterze 25 pp AK oraz grobie gen Kazimierza „Bończy” Załęskiego złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Pamięć poległych za Ojczyznę została uczczona okolicznościowym wystąpieniem, minutą ciszy oraz modlitwą za zmarłych.